Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

REE đã thoái 29% vốn TAW

CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE), tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Lục Chánh Trường đã thoái thành công 29% vốn (1,450,200 cp) của CTCP Cấp nước Trung An , thời gian giao dịch từ 15/03 đến 17/03/2017.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ điện lạnh - Mã chứng khoán: TAW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,450,200 CP (tỷ lệ 29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lục Chánh Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,450,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,450,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/03/2017./.

Từ khóa: TAW, REE

REE đã thoái 29% vốn TAW

CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE), tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Lục Chánh Trường đã thoái thành công 29% vốn (1,450,200 cp) của CTCP Cấp nước Trung An , thời gian giao dịch từ 15/03 đến 17/03/2017.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Cơ điện lạnh - Mã chứng khoán: TAW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,450,200 CP (tỷ lệ 29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lục Chánh Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,450,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,450,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/03/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • REE 36.8 +0.1 +0.27% 168,730

Biến động cổ phiếu27/06 10:32

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.7 0.00 0.00% 7,266,410
 • HQC 3.3 -0.05 -1.49% 4,245,260
 • KSA 2.4 +0.15 +6.70% 3,591,390
 • ITA 3.9 +0.25 +6.79% 3,027,260
 • SCR 12.6 +0.05 +0.40% 2,179,050

VS - Index27/06 10:32

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán