Tri Túc

Tri túc thường lạc

SHI: Sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%

HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là ngày 10/05/2017.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu đạt 2,324 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ mới thực hiện 93% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 112 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2015, đồng thời vượt 12% chỉ tiêu cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
20170306_20170303 - SHI - BB &NQ HĐQT vv to chuc DHCDTN 2017 va tam ung co tuc 2016.pdf

 

Từ khóa: Quốc tế Sơn Hà, cổ tức

SHI: Sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%

HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là ngày 10/05/2017.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu đạt 2,324 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ mới thực hiện 93% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 112 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2015, đồng thời vượt 12% chỉ tiêu cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
20170306_20170303 - SHI - BB &NQ HĐQT vv to chuc DHCDTN 2017 va tam ung co tuc 2016.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SHI 8.8 +0.1 +0.92% 652,370

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán