Tri Túc

Tri túc thường lạc

SHI: Sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%

HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là ngày 10/05/2017.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu đạt 2,324 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ mới thực hiện 93% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 112 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2015, đồng thời vượt 12% chỉ tiêu cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
20170306_20170303 - SHI - BB &NQ HĐQT vv to chuc DHCDTN 2017 va tam ung co tuc 2016.pdf

 

Từ khóa: Quốc tế Sơn Hà, cổ tức

SHI: Sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 3%

HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu nhận được 300 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là ngày 10/05/2017.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, doanh thu đạt 2,324 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ mới thực hiện 93% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 112 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2015, đồng thời vượt 12% chỉ tiêu cả năm./.

Tài liệu đính kèm:
20170306_20170303 - SHI - BB &NQ HĐQT vv to chuc DHCDTN 2017 va tam ung co tuc 2016.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SHI 7.9 0.0 0.00% 201,940

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTP 6.47 6.47 - 8.9
 • PVE 5.98 5.98 - 5.7
 • HCT 0.39 0.39 - 23.1
 • LUT 0.15 0.15 - 16.1
 • PLC 48.29 48.29 - 10.7
 • BCC 11.51 11.51 - 6.1
 • ATS 0.34 0.34 - 25.8
 • BTT 7.89 7.89 - 12.6
 • ACL 2.17 2.17 - 6.8
 • CAN 1.53 1.53 - 55.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán