SMC: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo công văn của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170315_20170315 - SMC - Cong van UBCKNN ve viec phat hanh rieng le.pdf

HOSE

SMC: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo công văn của UBCKNN về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20170315_20170315 - SMC - Cong van UBCKNN ve viec phat hanh rieng le.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • SMC 21.0 +0.1 +0.48% 41,790

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

  • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
  • TDG 3.53 7.22 - -
  • DAH 14.81 19.65 - 5.9
  • TTH 9.72 10.63 - 2
  • PMB 4.16 11.54 - 8.9
  • PCE 1.39 7.98 - 5.1
  • LDG 80.91 136.01 - 5.6
  • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
  • CSV 62.68 114.68 - 7.8
  • CDN 34.06 67.68 - 11.9
  • PBP 3.44 7.43 - 5.4
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán