Tri Túc

Tri túc thường lạc

SMT: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 14 tỷ đồng, tăng 8%

HĐQT CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 350 tỷ, lợi nhuận sau thuế tương ứng 14 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 8% so với thực hiện năm 2016./.

Tài liệu đính kèm:
SMT_2017.3.8_483b8ca_SMT_NQ_HDQT_phien16_2017.pdf
SMT_2017.3.8_8ce2b8e_SMT_Mau_08__CBTT.pdf

Từ khóa: Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

SMT: Kế hoạch lãi ròng 2017 đạt 14 tỷ đồng, tăng 8%

HĐQT CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 350 tỷ, lợi nhuận sau thuế tương ứng 14 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 8% so với thực hiện năm 2016./.

Tài liệu đính kèm:
SMT_2017.3.8_483b8ca_SMT_NQ_HDQT_phien16_2017.pdf
SMT_2017.3.8_8ce2b8e_SMT_Mau_08__CBTT.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SMT 21.9 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán