Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

SP2: Thái Xuân trở thành cổ đông lớn sau khi SD7 thoái 16.65% vốn

Sau khi CTCP Sông Đà 7 (SD7) thoái hết hơn 2.53 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thì tại đây lại xuất hiện cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,538,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,538,250 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.65%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/03/2017./.

SP2: Thái Xuân trở thành cổ đông lớn sau khi SD7 thoái 16.65% vốn

Sau khi CTCP Sông Đà 7 (SD7) thoái hết hơn 2.53 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thì tại đây lại xuất hiện cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,538,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,538,250 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.65%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SD7 4.5 +0.1 +2.27% 300

Biến động cổ phiếu22/03 14:56

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 8.2 0.00 0.00% 54,193,180
 • ITA 4.1 -0.01 -0.25% 18,231,710
 • HQC 2.6 -0.07 -2.59% 15,405,520
 • HAG 9.7 +0.36 +3.86% 14,881,690
 • BID 17.4 0.00 0.00% 9,321,930

VS - Index22/03 14:56

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán