Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

SP2: Thái Xuân trở thành cổ đông lớn sau khi SD7 thoái 16.65% vốn

Sau khi CTCP Sông Đà 7 (SD7) thoái hết hơn 2.53 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thì tại đây lại xuất hiện cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,538,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,538,250 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.65%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/03/2017./.

SP2: Thái Xuân trở thành cổ đông lớn sau khi SD7 thoái 16.65% vốn

Sau khi CTCP Sông Đà 7 (SD7) thoái hết hơn 2.53 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thì tại đây lại xuất hiện cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,538,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,538,250 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.65%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SD7 3.6 0.0 0.00% 5,100

Biến động cổ phiếu29/06 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 2.0 +0.13 +6.99% 16,760,420
 • FLC 7.2 -0.11 -1.51% 14,175,740
 • HQC 3.2 -0.04 -1.23% 9,939,640
 • DLG 4.4 +0.14 +3.33% 5,966,180
 • BID 20.3 +0.35 +1.75% 5,414,500

VS - Index29/06 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán