Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

SP2: Thái Xuân trở thành cổ đông lớn sau khi SD7 thoái 16.65% vốn

Sau khi CTCP Sông Đà 7 (SD7) thoái hết hơn 2.53 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thì tại đây lại xuất hiện cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,538,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,538,250 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.65%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/03/2017./.

SP2: Thái Xuân trở thành cổ đông lớn sau khi SD7 thoái 16.65% vốn

Sau khi CTCP Sông Đà 7 (SD7) thoái hết hơn 2.53 triệu cp CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) thì tại đây lại xuất hiện cổ đông lớn mới là Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà Thái Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,538,250 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,538,250 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.65%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/03/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SD7 3.7 0.0 0.00% 1,100

Biến động cổ phiếu28/04 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.3 -0.19 -2.53% 19,641,860
 • STB 11.6 -0.85 -6.85% 12,436,270
 • DLG 3.8 +0.16 +4.46% 7,833,080
 • HPG 29.4 -0.10 -0.34% 7,712,150
 • OGC 1.3 +0.08 +6.40% 6,687,020

VS - Index28/04 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán