Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

STC: Kế hoạch lợi nhuận 2017 không tăng trưởng

CTCP Sách & TB Trường học Tp.Hồ Chí Minh (HNX: STC) sẽ trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đạt 14.2 tỷ đồng, tương đương năm 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 13%.

Cụ thể, doanh thu kế hoạch ước đạt 283 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2016. Theo đó, lợi nhuận còn 14.2 tỷ đồng, xấp xỉ con số năm trước.

Trong năm 2016 vừa qua, Công ty được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ là đầu mối phát hành sách giáo khoa, bổ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tình hình phát hành sách giáo khoa và bổ trợ tốt hơn. Kết quả doanh thu vượt 29% so với kế hoạch, dù vậy do chi phí chưa kiểm soát tốt nên lãi ròng chỉ vượt nhẹ kế hoạch./.

Tài liệu đính kèm:
STC_2017.3.30_ffee36a_STC_BCTONGKET2016_08042017_signed.pdf
STC_2017.3.30_d3e0343_STC_CODONGBIEUQUYET_08042017_signed.doc
STC_2017.3.30_93a1365_BAO_CAO_BKS_STC_2016_signed.doc
STC_2017.3.30_05b1c9c_STC_BAOCAO_HDQT2017_signed.pdf

Từ khóa: STC, kế hoạch, doanh thu, lãi ròng

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

STC: Kế hoạch lợi nhuận 2017 không tăng trưởng

CTCP Sách & TB Trường học Tp.Hồ Chí Minh (HNX: STC) sẽ trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch lợi nhuận năm 2017 đạt 14.2 tỷ đồng, tương đương năm 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 13%.

Cụ thể, doanh thu kế hoạch ước đạt 283 tỷ đồng, giảm 16% so với thực hiện năm 2016. Theo đó, lợi nhuận còn 14.2 tỷ đồng, xấp xỉ con số năm trước.

Trong năm 2016 vừa qua, Công ty được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ là đầu mối phát hành sách giáo khoa, bổ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tình hình phát hành sách giáo khoa và bổ trợ tốt hơn. Kết quả doanh thu vượt 29% so với kế hoạch, dù vậy do chi phí chưa kiểm soát tốt nên lãi ròng chỉ vượt nhẹ kế hoạch./.

Tài liệu đính kèm:
STC_2017.3.30_ffee36a_STC_BCTONGKET2016_08042017_signed.pdf
STC_2017.3.30_d3e0343_STC_CODONGBIEUQUYET_08042017_signed.doc
STC_2017.3.30_93a1365_BAO_CAO_BKS_STC_2016_signed.doc
STC_2017.3.30_05b1c9c_STC_BAOCAO_HDQT2017_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • STC 40.0 +3.0 +8.11% 4,100

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán