Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

SVC: Lãi ròng 2016 đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 18%

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn  đạt doanh thu thuần 13,649 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 18%.

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm của SVC tăng mạnh 38%, đạt hơn 13,649 tỷ đồng chủ yếu nhờ doanh thu bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh lần lượt 38% và 80%, đạt 12,660 tỷ và 715 tỷ đồng.Trừ đi giá vốn, SVC có khoản lãi gộp gần 713 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Mặt khác, chí phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng 40% và 11% lên mức 327 tỷ và 210 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết, SVC kết thúc năm 2016 với khoản lãi ròng 123 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015; EPS đạt 4,138 đồng.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của SVC ở mức 3,338 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 52% với 1,736 tỷ đồng, tập trung tại khoản phải thu (545 tỷ đồng) và hàng tồn kho (845.5 tỷ đồng). Tài sản dài hạn hơn 1,601 tỷ đồng, phần lớn tại bất động sản đầu tư (657 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn 335 tỷ đồng (nằm chủ yếu tại dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 119 tỷ và dự án Mecure Sơn Trà, Đà Nẵng 84.3 tỷ đồng). 

Mặt khác, SVC đang gánh khoản vay nợ tài chính 1,318 tỷ đồng, chiếm 61% nợ phải trả, gồm 958 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 360 tỷ đồng nợ vay dài hạn. 

Thị giá cổ phiếu SVC trải qua những "cung bậc" khác nhau từ đầu năm 2016 khi chỉ qua 3 tháng đầu năm đã mất 34% giá trị xuống 26,900 đồng/cp. Tuy nhiên nửa cuối năm 2016 và đầu năm 2017, cổ phiếu SVC đã lấy lại "phong độ", tính tới thời điểm 20/03/2017, cổ phiếu SVC đang giao dịch quanh mức 54,200 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu SVC từ năm 2016 đến nay

 

Tài liệu đính kèm:
20170320_20170320 - SVC - BCTC hop nhat kiem toan nam 2016.pdf

 

Từ khóa: SVC, lãi ròng, cổ phiếu

 Bài viết cùng chủ đề (168) : Lãi lỗ doanh nghiệp 2016 

SVC: Lãi ròng 2016 đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 18%

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2016, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn  đạt doanh thu thuần 13,649 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2015. Lợi nhuận ròng đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 18%.

Cụ thể, doanh thu thuần trong năm của SVC tăng mạnh 38%, đạt hơn 13,649 tỷ đồng chủ yếu nhờ doanh thu bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh lần lượt 38% và 80%, đạt 12,660 tỷ và 715 tỷ đồng.Trừ đi giá vốn, SVC có khoản lãi gộp gần 713 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Mặt khác, chí phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng 40% và 11% lên mức 327 tỷ và 210 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết, SVC kết thúc năm 2016 với khoản lãi ròng 123 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015; EPS đạt 4,138 đồng.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của SVC ở mức 3,338 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 52% với 1,736 tỷ đồng, tập trung tại khoản phải thu (545 tỷ đồng) và hàng tồn kho (845.5 tỷ đồng). Tài sản dài hạn hơn 1,601 tỷ đồng, phần lớn tại bất động sản đầu tư (657 tỷ đồng) và tài sản dở dang dài hạn 335 tỷ đồng (nằm chủ yếu tại dự án 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 119 tỷ và dự án Mecure Sơn Trà, Đà Nẵng 84.3 tỷ đồng). 

Mặt khác, SVC đang gánh khoản vay nợ tài chính 1,318 tỷ đồng, chiếm 61% nợ phải trả, gồm 958 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 360 tỷ đồng nợ vay dài hạn. 

Thị giá cổ phiếu SVC trải qua những "cung bậc" khác nhau từ đầu năm 2016 khi chỉ qua 3 tháng đầu năm đã mất 34% giá trị xuống 26,900 đồng/cp. Tuy nhiên nửa cuối năm 2016 và đầu năm 2017, cổ phiếu SVC đã lấy lại "phong độ", tính tới thời điểm 20/03/2017, cổ phiếu SVC đang giao dịch quanh mức 54,200 đồng/cp.

Thị giá cổ phiếu SVC từ năm 2016 đến nay

 

Tài liệu đính kèm:
20170320_20170320 - SVC - BCTC hop nhat kiem toan nam 2016.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SVC 52.5 0.0 0.00% 10,340

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán