SVG: Đặt kế hoạch 2017 lãi ròng tăng nhẹ 3%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn (UPCoM: SVG) đặt mục tiêu doanh thu 275 tỷ đồng, tăng nhẹ so 2016, lợi nhuận trước thuế 3.8 tỷ đồng, tăng 3%. Đồng thời, tỷ lệ chia cổ tức 0.6%.

Về hoạt động kinh doanh, công ty tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm que hàn và tăng cường mở rộng thị trường đối với dây hàn. Đồng thời, nâng cao công tác quản lý và tiếp thị sản phẩm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, SVG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 2.8 tỷ đồng, tăng gần 46% so với 2015.

Tài liệu đính kèm:

SVG_2017.3.27_4a4a385_TaI_LIEU_HOP_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_THUONG_NIEN_2017_SVG.compressed.pdf

Từ khóa: SVG, Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

SVG: Đặt kế hoạch 2017 lãi ròng tăng nhẹ 3%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn (UPCoM: SVG) đặt mục tiêu doanh thu 275 tỷ đồng, tăng nhẹ so 2016, lợi nhuận trước thuế 3.8 tỷ đồng, tăng 3%. Đồng thời, tỷ lệ chia cổ tức 0.6%.

Về hoạt động kinh doanh, công ty tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm que hàn và tăng cường mở rộng thị trường đối với dây hàn. Đồng thời, nâng cao công tác quản lý và tiếp thị sản phẩm.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, SVG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 2.8 tỷ đồng, tăng gần 46% so với 2015.

Tài liệu đính kèm:

SVG_2017.3.27_4a4a385_TaI_LIEU_HOP_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_THUONG_NIEN_2017_SVG.compressed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán