Tri Túc

Tri túc thường lạc

TEG: Thoái 20% vốn TTP Phú Yên giá tối thiểu 10,000 đồng/cp

HĐQT CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành đã quyết định chuyển nhượng 600,000 cổ phần, tương đương 20% vốn nắm giữ tại CTCP TPP Phú Yên, với giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Theo đó, ông Hoàng Mạnh Huy - Tổng Giám đốc Công ty sẽ đại diện HĐQT TEG để thực hiện thương vụ chuyển nhượng trên.

Được biết, quý 4/2016 TEG thu về hơn 14 tỷ đồng lãi ròng, tăng gấp 7 lần so với con số 3 tỷ cùng kỳ năm 2015. Theo giải trình từ phía TEG, sở dĩ có sự tăng trưởng nổi bật trên do trong năm Công ty đã tiến hành mở rộng quy mô trong các lĩnh vực kinh doanh xây dựng, mua bán chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Công ty đạt 133 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với thực hiện năm 2015, song song với đó lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh gấp 5 lần, đạt 32 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty đạt 199 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 60 tỷ (hầu hết nằm tại khoản phải thu), tài sản dài hạn đạt 139 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn của TEG tương đối ổn định, vốn góp chủ sở hữu đạt 189 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả chỉ khoảng 10 tỷ, đồng thời mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đạt đến 39 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TEG_2017.3.10_d8b8e9e_TEG_17.03.08_NQHDQT_vv_thoai_von_TTP_Phu_Yen.PDF

 

Từ khóa: Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, TTP Phú yên

TEG: Thoái 20% vốn TTP Phú Yên giá tối thiểu 10,000 đồng/cp

HĐQT CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành đã quyết định chuyển nhượng 600,000 cổ phần, tương đương 20% vốn nắm giữ tại CTCP TPP Phú Yên, với giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Theo đó, ông Hoàng Mạnh Huy - Tổng Giám đốc Công ty sẽ đại diện HĐQT TEG để thực hiện thương vụ chuyển nhượng trên.

Được biết, quý 4/2016 TEG thu về hơn 14 tỷ đồng lãi ròng, tăng gấp 7 lần so với con số 3 tỷ cùng kỳ năm 2015. Theo giải trình từ phía TEG, sở dĩ có sự tăng trưởng nổi bật trên do trong năm Công ty đã tiến hành mở rộng quy mô trong các lĩnh vực kinh doanh xây dựng, mua bán chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Công ty đạt 133 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với thực hiện năm 2015, song song với đó lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh gấp 5 lần, đạt 32 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty đạt 199 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 60 tỷ (hầu hết nằm tại khoản phải thu), tài sản dài hạn đạt 139 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn của TEG tương đối ổn định, vốn góp chủ sở hữu đạt 189 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả chỉ khoảng 10 tỷ, đồng thời mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đạt đến 39 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
TEG_2017.3.10_d8b8e9e_TEG_17.03.08_NQHDQT_vv_thoai_von_TTP_Phu_Yen.PDF

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • TEG 8.3 0.0 0.00% 211,830
 • TPP 19.8 +0.4 +2.06% 110

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán