Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn (QuyNhonPort), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/7/2017.

Ngày 19/01/1976 Cảng Quy Nhơn được thành  lập do Cục đường biển trực tiếp quản lý. Đến năm 1993, chuyển đổi thành Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Năm 2009, chuyển Cảng Quy Nhơn làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn bắt đầu thực hiện quá trình cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần vào ngày 04 tháng 02 năm 2013 với vốn điều lệ 404 tỷ đồng. Trong đó Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 75.01% vốn điều lệ; số cổ phần ưu đãi của CBCNV trong công ty chiếm 4.81% vốn điều lệ; số cổ phần của Công đoàn của Công ty chiếm 0.19% vốn điều lệ; số cổ phần của nhà đầu tư chiến lược chiếm 12.45% vốn điều lệ; số cổ phần của cổ đông đại chúng chiếm 7.54% vốn điều lệ.

CTCP Cảng Quy Nhơn đăng ký niêm yết hơn 40 triệu cp trên HOSE vào cuối năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có thêm thông tin gì.

Ngày 8/12/2016, Cảng Quy Nhơn quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2016 với tổng sản lượng giảm 12%, từ mức hơn 8 triệu tấn xuống còn hơn 7 triệu tấn. Tổng doanh thu giảm 17%, từ 589 tỷ đồng xuống 491 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm gần 50%, từ 130 tỷ xuống 65 tỷ đồng. Được biết, năm 2015 công ty thực hiện được 517 tỷ đồng doanh thu thuần và 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./.

Từ khóa: cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước, thanh tra

Thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn (QuyNhonPort), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/7/2017.

Ngày 19/01/1976 Cảng Quy Nhơn được thành  lập do Cục đường biển trực tiếp quản lý. Đến năm 1993, chuyển đổi thành Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Quy Nhơn trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Năm 2009, chuyển Cảng Quy Nhơn làm thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn bắt đầu thực hiện quá trình cổ phần hóa và chuyển đổi thành công ty cổ phần vào ngày 04 tháng 02 năm 2013 với vốn điều lệ 404 tỷ đồng. Trong đó Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 75.01% vốn điều lệ; số cổ phần ưu đãi của CBCNV trong công ty chiếm 4.81% vốn điều lệ; số cổ phần của Công đoàn của Công ty chiếm 0.19% vốn điều lệ; số cổ phần của nhà đầu tư chiến lược chiếm 12.45% vốn điều lệ; số cổ phần của cổ đông đại chúng chiếm 7.54% vốn điều lệ.

CTCP Cảng Quy Nhơn đăng ký niêm yết hơn 40 triệu cp trên HOSE vào cuối năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có thêm thông tin gì.

Ngày 8/12/2016, Cảng Quy Nhơn quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2016 với tổng sản lượng giảm 12%, từ mức hơn 8 triệu tấn xuống còn hơn 7 triệu tấn. Tổng doanh thu giảm 17%, từ 589 tỷ đồng xuống 491 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm gần 50%, từ 130 tỷ xuống 65 tỷ đồng. Được biết, năm 2015 công ty thực hiện được 517 tỷ đồng doanh thu thuần và 82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • DAH 4.84 4.84 - 8.4
 • TEG 5.99 5.99 - 3.2
 • DGW 8.59 8.59 - 8.4
 • PMP 2.64 2.64 - 6.3
 • DPS 1.89 1.89 - 7.1
 • KVC 4.37 4.37 - 4.7
 • AMD 7.23 7.23 - 16.8
 • DGL 27.48 27.48 - 11
 • TTB 8.74 8.74 - 6.4
 • GAS 2,176.07 2,176.07 - 13
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán