Thép Thủ Đức đặt kế hoạch lãi 2017 giảm hơn 19% và không chia cổ tức

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel (UPCoM: TDS) đặt mục tiêu sản xuất 350 ngàn tấn thép, tăng 8% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35 tỷ đồng, giảm 19%. Đồng thời, toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại để đầu tư và không chia cổ tức.

Cụ thể, công ty tiếp tục tăng sản lượng dự kiến lên 350 ngàn tấn, trong đó sản lượng phôi thép dự kiến đạt 180 ngàn tấn, còn lại là thép cán. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 170 ngàn tấn, chủ yếu là thép cán (chiếm 94% sản lượng bán ra)

Về hoạt động đầu tư, Ban lãnh đạo cho biết công ty hiện đang đầu tư vào máy biến thế lò tinh luyện, cụm động cơ một chiều và máy tiện CNC nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, năng suất cũng như chất lượng sản phẩm với tổng giá trị đầu tư đạt 16 tỷ đồng.

Về công tác di dời, công ty cũng đang làm việc với các bên liên quan để hoàn thiện kế hoạch chi tiết di dời công ty. Cụ thể, công ty đang làm việc với Tổng công ty thép Việt Nam và Bộ Công thương để sớm phê duyệt dự án, làm việc với các đơn vị cung cấp để thống nhất giá điện, giá thuê mặt bằng mới. Đồng thời, lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để có thể đưa ra những cái nhìn khách quan nhất, đảm bảo tính trung thực và minh bạch của dự án.

Năm 2016, tổng doanh thu của TDS đạt hơn 1,700 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với năm trước, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch cả năm nhưng lại giảm đến hơn 18% so với 2015.

Kết quả sản xuất - kinh doanh 2016

Tài liệu đính kèm:

TDS_2017.3.24_9de620c_tai_lieu_hop_DHDCD_thuong_nien_2017.pdf

 

Từ khóa: Kế hoạch, cổ tức

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Thép Thủ Đức đặt kế hoạch lãi 2017 giảm hơn 19% và không chia cổ tức

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel (UPCoM: TDS) đặt mục tiêu sản xuất 350 ngàn tấn thép, tăng 8% so với 2016. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35 tỷ đồng, giảm 19%. Đồng thời, toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại để đầu tư và không chia cổ tức.

Cụ thể, công ty tiếp tục tăng sản lượng dự kiến lên 350 ngàn tấn, trong đó sản lượng phôi thép dự kiến đạt 180 ngàn tấn, còn lại là thép cán. Đồng thời, sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 170 ngàn tấn, chủ yếu là thép cán (chiếm 94% sản lượng bán ra)

Về hoạt động đầu tư, Ban lãnh đạo cho biết công ty hiện đang đầu tư vào máy biến thế lò tinh luyện, cụm động cơ một chiều và máy tiện CNC nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, năng suất cũng như chất lượng sản phẩm với tổng giá trị đầu tư đạt 16 tỷ đồng.

Về công tác di dời, công ty cũng đang làm việc với các bên liên quan để hoàn thiện kế hoạch chi tiết di dời công ty. Cụ thể, công ty đang làm việc với Tổng công ty thép Việt Nam và Bộ Công thương để sớm phê duyệt dự án, làm việc với các đơn vị cung cấp để thống nhất giá điện, giá thuê mặt bằng mới. Đồng thời, lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để có thể đưa ra những cái nhìn khách quan nhất, đảm bảo tính trung thực và minh bạch của dự án.

Năm 2016, tổng doanh thu của TDS đạt hơn 1,700 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với năm trước, hầu hết các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng mạnh so với kế hoạch cả năm nhưng lại giảm đến hơn 18% so với 2015.

Kết quả sản xuất - kinh doanh 2016

Tài liệu đính kèm:

TDS_2017.3.24_9de620c_tai_lieu_hop_DHDCD_thuong_nien_2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán