Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Thép Tiến Lên đặt kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 265 tỷ đồng, giảm 43%

Năm 2017, Tập đoàn Thép Tiến Lên đặt kế hoạch tổng doanh thu ở mức 4,500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỷ đồng, bằng 57% con số thực hiện năm 2016. 

Theo tài liệu gửi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên , HĐQT Công ty đã trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 4,500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỷ đồng, bằng 57% lợi nhuận đạt được năm 2016.

Lãnh đạo TLH cho biết, kế hoạch đặt ra thấp so với lợi nhuận đạt được năm 2016 nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

TLH cũng dự kiến phát hành hơn 8.3 triệu cp thưởng với tỷ lệ 10% trong quý 2/2017. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.

Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017
Nguồn: Báo cáo của HĐQT 2017

Điểm lại về kết quả kinh doanh năm 2016, Tập đoàn Thép Tiến Lên đã tiêu thụ trên 500 ngàn tấn thép, tăng trưởng sản lượng bán đạt 31.5% so với 2015; ghi nhận 4,054 tỷ đồng doanh thu và 469 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 56% so với kế hoạch.

Tổng tài sản của TLH tại thời điểm kết thúc năm 2016 đạt 2,394 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm (tương ứng tăng hơn 582 tỷ đồng). Tổng tài sản tăng chủ yếu tác động bởi hàng tồn kho tăng; mức dự trữ hàng tồn kho cuối năm 2016 tăng 82% so với đầu năm, đạt 1,394 tỷ đồng (tương đương 125 ngày doanh thu)./.

Từ khóa: Thép Tiến Lên, TLH, kế hoạch, 2017, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Thép Tiến Lên đặt kế hoạch lãi ròng 2017 hơn 265 tỷ đồng, giảm 43%

Năm 2017, Tập đoàn Thép Tiến Lên đặt kế hoạch tổng doanh thu ở mức 4,500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỷ đồng, bằng 57% con số thực hiện năm 2016. 

Theo tài liệu gửi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên , HĐQT Công ty đã trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 4,500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 265 tỷ đồng, bằng 57% lợi nhuận đạt được năm 2016.

Lãnh đạo TLH cho biết, kế hoạch đặt ra thấp so với lợi nhuận đạt được năm 2016 nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

TLH cũng dự kiến phát hành hơn 8.3 triệu cp thưởng với tỷ lệ 10% trong quý 2/2017. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016.

Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017
Nguồn: Báo cáo của HĐQT 2017

Điểm lại về kết quả kinh doanh năm 2016, Tập đoàn Thép Tiến Lên đã tiêu thụ trên 500 ngàn tấn thép, tăng trưởng sản lượng bán đạt 31.5% so với 2015; ghi nhận 4,054 tỷ đồng doanh thu và 469 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 56% so với kế hoạch.

Tổng tài sản của TLH tại thời điểm kết thúc năm 2016 đạt 2,394 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm (tương ứng tăng hơn 582 tỷ đồng). Tổng tài sản tăng chủ yếu tác động bởi hàng tồn kho tăng; mức dự trữ hàng tồn kho cuối năm 2016 tăng 82% so với đầu năm, đạt 1,394 tỷ đồng (tương đương 125 ngày doanh thu)./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TLH 11.6 -0.1 -0.86% 528,840

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán