Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Thủy điện miền Trung đặt mục tiêu lãi ròng 2017 hơn 220 tỷ đồng

Năm 2017, CTCP Thủy điện miền Trung (HOSE: CPH) đặt kế hoạch tổng doanh thu ở mức 654 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 221 tỷ đồng, bằng 86% con số thực hiện năm 2016. 

CHP: Lãi quý 4 đủ vượt kế hoạch cả năm 2016

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất cả năm ước đạt 650 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm hơn 645 kWh.

Tổng doanh thu kế hoạch xấp xỉ 654 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu bán điện (ước đạt 646 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế dự kiến lần lượt ở mức 233 tỷ và 221 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Tài liệu đính kèm:
20170309_20170309 - CHP - Quyet dinh phe duyet ke hoach nam 2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (83) : Kế hoạch 2017 

Thủy điện miền Trung đặt mục tiêu lãi ròng 2017 hơn 220 tỷ đồng

Năm 2017, CTCP Thủy điện miền Trung (HOSE: CPH) đặt kế hoạch tổng doanh thu ở mức 654 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 221 tỷ đồng, bằng 86% con số thực hiện năm 2016. 

CHP: Lãi quý 4 đủ vượt kế hoạch cả năm 2016

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất cả năm ước đạt 650 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm hơn 645 kWh.

Tổng doanh thu kế hoạch xấp xỉ 654 tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh thu bán điện (ước đạt 646 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế dự kiến lần lượt ở mức 233 tỷ và 221 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Tài liệu đính kèm:
20170309_20170309 - CHP - Quyet dinh phe duyet ke hoach nam 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CHP 22.9 +0.3 +1.33% 3,020

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • KBC 557.37 75% 1,181 12.4
 • PNJ 449.57 124% 4,575 16.3
 • NTP 397.57 128% 5,832 12.5
 • CSV 170.41 114% 3,855 7.7
 • DPR 149.89 286% 3,736 10.9
 • IJC 127.98 66% 467 18
 • BTP 119.84 199% 1,981 6.9
 • IMP 101.16 96% 3,495 17.2
 • TV2 99.44 166% 20,994 9.5
 • SDT 82.03 105% 1,927 4.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán