Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

TPC: Chi 22 tỷ đồng lập công ty con mở rộng quy mô

HĐQT CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) đã thông qua việc sử dụng 22 tỷ đồng vốn chủ sở hữu để đầu tư thành lập thêm một công ty con nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm lợi nhuận của sản xuất kinh doanh bao bì nhựa.

Năm 2017, TPC đặt kế hoạch sản lượng bao bì 12,980 tấn. Doanh thu bao bì 591.5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng và cổ tức 8%./.

Tài liệu đính kèm:
20170327_20170327 - TPC - Nghi Quyet HDQT So 3 Ve Thanh Lap Cty Con Va To Chuc DHDCD.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

TPC: Chi 22 tỷ đồng lập công ty con mở rộng quy mô

HĐQT CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) đã thông qua việc sử dụng 22 tỷ đồng vốn chủ sở hữu để đầu tư thành lập thêm một công ty con nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm lợi nhuận của sản xuất kinh doanh bao bì nhựa.

Năm 2017, TPC đặt kế hoạch sản lượng bao bì 12,980 tấn. Doanh thu bao bì 591.5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng và cổ tức 8%./.

Tài liệu đính kèm:
20170327_20170327 - TPC - Nghi Quyet HDQT So 3 Ve Thanh Lap Cty Con Va To Chuc DHDCD.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TPC 9.3 0.0 0.00% 530

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán