Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Từ đầu năm 2020, đèn LED buộc phải dán nhãn năng lượng

Đèn LED là một trong những sản phẩm buộc phải dán nhãn năng lượng, theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện (Quyết định 04).

Trong đó, kể từ ngày 01/01/2020, thực hiện dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay, xe mô tô, xe gắn máy.

Quyết định 04 thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 (Quyết định 51) và Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. So với Quyết định 51, Quyết định 04 đã thêm một số phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Thiết bị đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ và máy tính xách tay.

Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải, Quyết định 04 thay thế mặt hàng “xe ô tô con (loại 7 chỗ ngồi trở xuống)”thành mặt hàng “xe ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống, xe mô tô, xe gắn máy”.

Như vậy, phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng vẫn được áp dụng đối với bốn nhóm mặt hàng, gồm nhóm thiết bị gia dụng (gồm 12 mặt hàng); nhóm thiết bị văn phòng và thương mại (gồm 5 mặt hàng); nhóm thiết bị công nghiệp (gồm 2 mặt hàng) và nhóm phương tiện giao thông vận tải (gồm 3 mặt hàng).

Ngoài ra, Quyết định 04 cũng quy định cụ thể lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Theo đó, đối với các thiết bị thuộc nhóm thiết bị gia dụng, nhóm thiết bị công nghiệp, nhóm thiết bị văn phòng và thương mại thì không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay…).

Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay, lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới./.

Từ khóa: đèn LED, dán nhãn năng lượng

Từ đầu năm 2020, đèn LED buộc phải dán nhãn năng lượng

Đèn LED là một trong những sản phẩm buộc phải dán nhãn năng lượng, theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện (Quyết định 04).

Trong đó, kể từ ngày 01/01/2020, thực hiện dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay, xe mô tô, xe gắn máy.

Quyết định 04 thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 (Quyết định 51) và Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. So với Quyết định 51, Quyết định 04 đã thêm một số phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Thiết bị đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ và máy tính xách tay.

Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải, Quyết định 04 thay thế mặt hàng “xe ô tô con (loại 7 chỗ ngồi trở xuống)”thành mặt hàng “xe ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống, xe mô tô, xe gắn máy”.

Như vậy, phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng vẫn được áp dụng đối với bốn nhóm mặt hàng, gồm nhóm thiết bị gia dụng (gồm 12 mặt hàng); nhóm thiết bị văn phòng và thương mại (gồm 5 mặt hàng); nhóm thiết bị công nghiệp (gồm 2 mặt hàng) và nhóm phương tiện giao thông vận tải (gồm 3 mặt hàng).

Ngoài ra, Quyết định 04 cũng quy định cụ thể lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Theo đó, đối với các thiết bị thuộc nhóm thiết bị gia dụng, nhóm thiết bị công nghiệp, nhóm thiết bị văn phòng và thương mại thì không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay…).

Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay, lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 5/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 1,900 9,400 8.57
 • Giày da 1,300 5,500 13.04
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 2,920 3.45
 • Thủy sản 650 2,790 12.07
 • Dầu thô 215 1,137 7.50
 • Than đá 40 129 263.64
 • Gạo 250 1,027 4.17
 • Café 267 1,622 -9.80
 • Điện tử máy tính 2,000 8,950 53.85
 • Máy móc thiết bị 1,100 5,100 46.67
 • TỔNG CỘNG 17,200 77,800 17.81
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 14,450 47.83
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,900 12,900 31.82
 • Xăng dầu 480 2,410 -1.03
 • Hóa chất 350 1,580 16.67
 • Sản phẩm hóa chất 380 1,730 15.15
 • Sắt thép 830 4,169 16.08
 • Vải 1,100 4,550 0.00
 • Ô tô 467 2,335 -9.32
 • Thức ăn gia súc 300 1,500 20.00
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 80 325 14.29
 • TỔNG CỘNG 18,000 81,800 20.00
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán