Tri Túc

Tri túc thường lạc

VC3: Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 34%

HĐQT CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 34%. Trong đó, 5% được chia bằng tiền mặt, dự kiến chi trả trong khoảng thời gian từ tháng 4-5/2017. Và 29% còn lại sẽ chi trả thông qua phát hành thêm 6.4 triệu cổ phiếu, dự kiến sẽ tiến hành vào quý 2/2017.

Cụ thể, về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ tương đương 5%/cổ phần, tức 1 cổ phần được nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là ngày 18/04/2017, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/01/2017.

Về phương án phát hành 6.4 triệu cp, VC3 dự kiến sẽ tiến hành trong quý 2/2017 sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ tương ứng 29%/cổ phần, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 29 cổ phiếu mới. Nguồn chi trả được Công ty trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016, tương đương 76 tỷ đồng. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là ngày 18/04/2017, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/01/2017.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của VC3 đạt 1,157 tỷ, trong đó riêng tài sản ngắn hạn chiếm đến 88% tỷ trọng, đạt 1,018 tỷ và tài sản dài hạn đạt 139 tỷ đồng. Nợ phải trả VC3 đạt 857 tỷ, tập trung chủ yếu tại nợ ngắn hạn với giá trị lên đến 720 tỷ đồng, chiếm hơn 84%, trong khi vốn góp chủ sở hữu Công ty chỉ đạt 220 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, với sự khởi sắc từ mảng hoạt động bất động sản, khiến doanh thu của VC3 tăng hơn 17%, đạt 557 tỷ đồng, cùng với đó lợi nhuận sau thuế tăng đến 75%, tương đương 75 tỷ đồng.

* ĐHĐCĐ VC3: Tăng vốn gấp đôi, tham gia mua bán nợ và xúc tiến M&A

Theo đó, tại ĐHĐCĐ năm 2016 vừa qua, ông Đinh Tiến Nhượng, Tổng giám đốc VC3 đã trình bày về kế hoạch kinh doanh 2017 với mục tiêu doanh thu đạt 640.3 tỷ đồng, tăng 14.4% so với thực hiện năm 2016. Trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp 214.7 tỷ đồng, tăng 95.8%; doanh thu từ kinh doanh bất động sản và hạ tầng 397.2 tỷ đồng, tăng 4% và doanh thu từ hoạt động khác 28.3 tỷ đồng, giảm 58.5%. Lợi nhuận trước thuế 101.2 tỷ đồng, tăng 7.6% so với thực hiện năm trước. Đáng chú ý, năm 2017 Công ty sẽ tập trung vào kế hoạch tăng vốn gấp đôi đi cùng với việc tham gia mua bán nợ và xúc tiến M&A./.

Tài liệu đính kèm:
VC3_2017.3.17_1b8bb69_CBTT_Chi_tra_co_tuc_2016_signed.PDF

Từ khóa: chi trả cổ tức, năm 2016

VC3: Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 34%

HĐQT CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 34%. Trong đó, 5% được chia bằng tiền mặt, dự kiến chi trả trong khoảng thời gian từ tháng 4-5/2017. Và 29% còn lại sẽ chi trả thông qua phát hành thêm 6.4 triệu cổ phiếu, dự kiến sẽ tiến hành vào quý 2/2017.

Cụ thể, về kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ tương đương 5%/cổ phần, tức 1 cổ phần được nhận 500 đồng, ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là ngày 18/04/2017, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/01/2017.

Về phương án phát hành 6.4 triệu cp, VC3 dự kiến sẽ tiến hành trong quý 2/2017 sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ tương ứng 29%/cổ phần, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 29 cổ phiếu mới. Nguồn chi trả được Công ty trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016, tương đương 76 tỷ đồng. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến là ngày 18/04/2017, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/01/2017.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của VC3 đạt 1,157 tỷ, trong đó riêng tài sản ngắn hạn chiếm đến 88% tỷ trọng, đạt 1,018 tỷ và tài sản dài hạn đạt 139 tỷ đồng. Nợ phải trả VC3 đạt 857 tỷ, tập trung chủ yếu tại nợ ngắn hạn với giá trị lên đến 720 tỷ đồng, chiếm hơn 84%, trong khi vốn góp chủ sở hữu Công ty chỉ đạt 220 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, với sự khởi sắc từ mảng hoạt động bất động sản, khiến doanh thu của VC3 tăng hơn 17%, đạt 557 tỷ đồng, cùng với đó lợi nhuận sau thuế tăng đến 75%, tương đương 75 tỷ đồng.

* ĐHĐCĐ VC3: Tăng vốn gấp đôi, tham gia mua bán nợ và xúc tiến M&A

Theo đó, tại ĐHĐCĐ năm 2016 vừa qua, ông Đinh Tiến Nhượng, Tổng giám đốc VC3 đã trình bày về kế hoạch kinh doanh 2017 với mục tiêu doanh thu đạt 640.3 tỷ đồng, tăng 14.4% so với thực hiện năm 2016. Trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp 214.7 tỷ đồng, tăng 95.8%; doanh thu từ kinh doanh bất động sản và hạ tầng 397.2 tỷ đồng, tăng 4% và doanh thu từ hoạt động khác 28.3 tỷ đồng, giảm 58.5%. Lợi nhuận trước thuế 101.2 tỷ đồng, tăng 7.6% so với thực hiện năm trước. Đáng chú ý, năm 2017 Công ty sẽ tập trung vào kế hoạch tăng vốn gấp đôi đi cùng với việc tham gia mua bán nợ và xúc tiến M&A./.

Tài liệu đính kèm:
VC3_2017.3.17_1b8bb69_CBTT_Chi_tra_co_tuc_2016_signed.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VC3 23.3 -0.1 -0.43% 380,700

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán