Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

VC3: Huy động vốn lớn để mua và thực hiện các dự án đầu tư

ĐHĐCĐ sắp tới của CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) sẽ bàn về phương án phát hành tối đa 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu hoặc cho đối tác chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 420 tỷ đồng.

Ngoài ra, VC3 cũng sẽ phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Vốn thu được từ hai đợt phát hành VC3 sẽ dùng để mua, hợp tác kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động.

Năm 2016, VC3 thực hiện được gần 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng. Theo đó, VC3 dự kiến nâng mức cổ tức từ 20% lên 34%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 29% bằng cổ phiếu (tương ứng phát hành hơn 6 triệu cp).

HĐQT cũng trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án thoái vốn (thời điểm, đối tác chuyển nhượng và giá) tại CTCP Xi măng Yên Bình (2.49 tỷ đồng), Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex-Viettel (20 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng số 11 (gần 10 tỷ đồng) nhằm cơ cấu lại hoạt động đầu tư để tập trung nguồn vốn thực hiện chiến lược phát triển các dự án.

HĐQT cũng xin được toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai các dự án công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của công ty.

Với những kế hoạch đó, VC3 đặt mục tiêu 2017 với doanh thu 640 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2016. Trong đó hoạt động kinh doanh BĐS và xây lắp chiếm chủ yếu (lần lượt là 397 tỷ và 241 tỷ), còn sản xuất kinh doanh khác chỉ ở mức rất nhỏ (28 tỷ đồng). Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 101 tỷ đồng và 81 tỷ đồng, đều tăng 7.5% so 2016. Cổ tức 30%./.

Tài liệu đính kèm:
VC3_2017.3.2_49c3218_Cong_bo_thoi_gian_dia_diem_hop_dai_hoi_co_dong_signed.PDF

Từ khóa: Huy động vốn, dự án, tăng vốn

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

VC3: Huy động vốn lớn để mua và thực hiện các dự án đầu tư

ĐHĐCĐ sắp tới của CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) sẽ bàn về phương án phát hành tối đa 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu hoặc cho đối tác chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 420 tỷ đồng.

Ngoài ra, VC3 cũng sẽ phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Vốn thu được từ hai đợt phát hành VC3 sẽ dùng để mua, hợp tác kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động.

Năm 2016, VC3 thực hiện được gần 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75 tỷ đồng. Theo đó, VC3 dự kiến nâng mức cổ tức từ 20% lên 34%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 29% bằng cổ phiếu (tương ứng phát hành hơn 6 triệu cp).

HĐQT cũng trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án thoái vốn (thời điểm, đối tác chuyển nhượng và giá) tại CTCP Xi măng Yên Bình (2.49 tỷ đồng), Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex-Viettel (20 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng số 11 (gần 10 tỷ đồng) nhằm cơ cấu lại hoạt động đầu tư để tập trung nguồn vốn thực hiện chiến lược phát triển các dự án.

HĐQT cũng xin được toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai các dự án công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của công ty.

Với những kế hoạch đó, VC3 đặt mục tiêu 2017 với doanh thu 640 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2016. Trong đó hoạt động kinh doanh BĐS và xây lắp chiếm chủ yếu (lần lượt là 397 tỷ và 241 tỷ), còn sản xuất kinh doanh khác chỉ ở mức rất nhỏ (28 tỷ đồng). Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 101 tỷ đồng và 81 tỷ đồng, đều tăng 7.5% so 2016. Cổ tức 30%./.

Tài liệu đính kèm:
VC3_2017.3.2_49c3218_Cong_bo_thoi_gian_dia_diem_hop_dai_hoi_co_dong_signed.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VC3 19.3 +0.8 +4.32% 961,495

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán