Nguyên Phương

Chỉ có duy nhất một điều được định đoạt trước trong cuộc đời. Đó là một ngày nào đó người ta sẽ chết

VDS: Sẽ chuyển niêm yết sang HOSE, hủy phát hành 2016

HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016. Thay vào đó, Công ty dự kiến sẽ phát hành tăng vốn trong năm 2017, đồng thời kế hoạch sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 với giá tương đương 100% mệnh giá.

Được biết, ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua phương án phát hành 35 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng với mệnh giá là 10,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. 

Tuy nhiên, bước sang năm 2017, VDS dự kiến sẽ hủy bỏ phương án phát hành 35 triệu cp trên, thay vào đó bằng một đợt phát hành tăng vốn điều lệ khác. Song song với đó, Công ty cũng kế hoạch sẽ phát hành 500 trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 với giá tương đương 100% mệnh giá, tương ứng 1 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2017 Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 307.5 tỷ và 80 tỷ đồng, tăng 129% và 162% so với thực hiện năm 2016.

Được biết, năm 2016 Công ty thu về 238 tỷ đồng doanh thu, vượt nhẹ kế hoạch, tăng hơn 187% so với con số đạt được trong năm 2015. Theo đó, lãi ròng thu về cũng tăng trưởng nổi bật, tăng hơn 236%, đạt 49.3 tỷ đồng, mặc dù vậy Công ty cũng chỉ mới thực hiện 75% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Ngoài ra, trong năm 2017 VDS cũng dự định sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE./.

Tài liệu đính kèm:
VDS_2017.3.1_7357f70_VDSC_CBTT_CongBoNghiQuyetHoiDongQuanTriNgay28022017.pdf

Từ khóa: Chứng khoán Rồng Việt, Trái phiếu Doanh nghiệp

 Bài viết cùng chủ đề (215) : Kế hoạch 2017 

VDS: Sẽ chuyển niêm yết sang HOSE, hủy phát hành 2016

HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016. Thay vào đó, Công ty dự kiến sẽ phát hành tăng vốn trong năm 2017, đồng thời kế hoạch sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 với giá tương đương 100% mệnh giá.

Được biết, ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua phương án phát hành 35 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán bằng với mệnh giá là 10,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. 

Tuy nhiên, bước sang năm 2017, VDS dự kiến sẽ hủy bỏ phương án phát hành 35 triệu cp trên, thay vào đó bằng một đợt phát hành tăng vốn điều lệ khác. Song song với đó, Công ty cũng kế hoạch sẽ phát hành 500 trái phiếu doanh nghiệp đợt 1 với giá tương đương 100% mệnh giá, tương ứng 1 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2017 Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 307.5 tỷ và 80 tỷ đồng, tăng 129% và 162% so với thực hiện năm 2016.

Được biết, năm 2016 Công ty thu về 238 tỷ đồng doanh thu, vượt nhẹ kế hoạch, tăng hơn 187% so với con số đạt được trong năm 2015. Theo đó, lãi ròng thu về cũng tăng trưởng nổi bật, tăng hơn 236%, đạt 49.3 tỷ đồng, mặc dù vậy Công ty cũng chỉ mới thực hiện 75% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Ngoài ra, trong năm 2017 VDS cũng dự định sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE./.

Tài liệu đính kèm:
VDS_2017.3.1_7357f70_VDSC_CBTT_CongBoNghiQuyetHoiDongQuanTriNgay28022017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VDS 10.8 -0.7 -6.09% 4,400

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 39.1
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.1
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.6
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán