Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

VietinBank Capital đặt kế hoạch lãi trước thuế 2017 đạt 75 tỷ đồng

Công ty TNHH Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 75 tỷ đồng.

Trước đó, quỹ này cũng thông báo sẽ mua tối đa 3.5 triệu trái phiếu của VPBank, mệnh giá 100,000 đồng/ trái phiếu khi tìm được đối tác bán phù hợp với mức giá mua dự kiến, bắt đầu trong tháng 2/2017.

Nguồn vốn đầu tư lấy từ vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn tái cơ cấu ngắn hạn chính trái phiếu VPBank nói trên.

* VietinBank Capital sẽ mua 350 tỷ đồng trái phiếu VPBank

Từ khóa: VietinBank Capital, kế hoạch, lợi nhuận trước thuế, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

VietinBank Capital đặt kế hoạch lãi trước thuế 2017 đạt 75 tỷ đồng

Công ty TNHH Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 75 tỷ đồng.

Trước đó, quỹ này cũng thông báo sẽ mua tối đa 3.5 triệu trái phiếu của VPBank, mệnh giá 100,000 đồng/ trái phiếu khi tìm được đối tác bán phù hợp với mức giá mua dự kiến, bắt đầu trong tháng 2/2017.

Nguồn vốn đầu tư lấy từ vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn tái cơ cấu ngắn hạn chính trái phiếu VPBank nói trên.

* VietinBank Capital sẽ mua 350 tỷ đồng trái phiếu VPBank

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • PSD 14.41 15.03 - 8.9
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán