Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

VNL: 30/03 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8%

Nghị quyết HĐQT của CTCP Logistics Vinalink đã thông qua ngày 30/03/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 8%. Ngày thanh toán 27/04/2017.

Tài liệu đính kèm:

20170315_20170315 - VNL - CBTT NQ 1591.pdf

Từ khóa: VNL, cổ tức, 2016

VNL: 30/03 GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8%

Nghị quyết HĐQT của CTCP Logistics Vinalink đã thông qua ngày 30/03/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ thực hiện 8%. Ngày thanh toán 27/04/2017.

Tài liệu đính kèm:

20170315_20170315 - VNL - CBTT NQ 1591.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VNL 24.2 0.0 0.00% 5,010

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • MSN 2,791.44 143% 3,718 12.9
 • HOM 52.17 93% 757 7.9
 • PVL 6.6 - 133 18.8
 • SAV 2.8 35% 276 37.9
 • ITQ 1.15 7% 48 72.9
 • TTF (1,271.14) - (9,073) (0.9)
 • VIP 72.8 102% 1,100 6.6
 • THG 86.35 137% 8,467 5.4
 • NTL 74.76 111% 1,226 8.3
 • TXM 10.16 559% 1,457 5.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán