VNR đặt mục tiêu lãi trước thuế 278 tỷ đồng năm 2017

HDDQT Tổng CTCP Tái BH Quốc gia Việt Nam  đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu phí ghi nhận dự kiến đạt gần 1,770 tỷ đồng, tăng 6.9%; lợi nhuận trước thuế 278 tỷ đồng, tăng 4.5% so với thực hiện 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 12%.

Về hoạt động kinh doanh, công ty tập trung nghiên cứu, triển khai, phát triển sản phẩm mới: bảo hiểm rủi ro thiên tai, các sản phẩm bảo hiểm cho khu vực công,… khảo sát và mở rộng thị trường cũng như tăng cường quản lý rủi ro cho các sản phẩm bảo hiểm của mình.

Về hoạt động đầu tư, Công ty tiếp tục rà soát phân bổ danh mục đầu tư đảm bảo đúng yêu cầu pháp luật, hiệu quả hoạt động đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, sửa đổi quy chế đầu tư cho phù hợp với thực tế và những quy định mới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2016, doanh thu phí tái bảo hiểm của VNR đạt 1,656 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 240 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2016 đạt 6,350 tỷ đồng giảm nhẹ so với năm 2015./.

Tài liệu đính kèm:

VNR_2017.3.30_386bad7_VNR_Bao_cao_thuong_nien_2016_signed.pdf

Từ khóa: VNR, Tái Bảo Hiểm

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

VNR đặt mục tiêu lãi trước thuế 278 tỷ đồng năm 2017

HDDQT Tổng CTCP Tái BH Quốc gia Việt Nam  đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu phí ghi nhận dự kiến đạt gần 1,770 tỷ đồng, tăng 6.9%; lợi nhuận trước thuế 278 tỷ đồng, tăng 4.5% so với thực hiện 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 12%.

Về hoạt động kinh doanh, công ty tập trung nghiên cứu, triển khai, phát triển sản phẩm mới: bảo hiểm rủi ro thiên tai, các sản phẩm bảo hiểm cho khu vực công,… khảo sát và mở rộng thị trường cũng như tăng cường quản lý rủi ro cho các sản phẩm bảo hiểm của mình.

Về hoạt động đầu tư, Công ty tiếp tục rà soát phân bổ danh mục đầu tư đảm bảo đúng yêu cầu pháp luật, hiệu quả hoạt động đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, sửa đổi quy chế đầu tư cho phù hợp với thực tế và những quy định mới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2016, doanh thu phí tái bảo hiểm của VNR đạt 1,656 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 240 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2016 đạt 6,350 tỷ đồng giảm nhẹ so với năm 2015./.

Tài liệu đính kèm:

VNR_2017.3.30_386bad7_VNR_Bao_cao_thuong_nien_2016_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VNR 23.5 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán