Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

VPH: Giải trình về ý kiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục 

Theo như BCTC đã được kiểm toán thì công ty kiểm toán của CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh về lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VPH bị âm gần 248 tỷ đồng, dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên, theo giải trình của VPH thì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm chủ yếu là do nguồn tiền thu từ nhận bồi thường chyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức của trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường về chậm, khoản thu từ chuyển nhượng khối 2 và khối 5 dự án La casa còn lại và khoản góp vốn đầu tư hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, công ty đã ký thành công 3 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng khối 3, 4, 6 và khối thương mại dịch vụ tại dự án La casa vào ngày 15/2/2017 và 21/02/2017 với tổng giá trị trên 912 tỷ đồng mà phần lớn nguồn thu của các hợp đồng này sẽ được thu vào trong năm 2017. Do vậy, VPH cho rằng việc công ty có lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm tại ngày 31/12/2016 sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty./.

Tài liệu đính kèm:
20170317_20170317 - VPH - GT vv Van de nhan manh y kien kiem toan 2016.pdf

 

Từ khóa: VPH, ý kiến kiểm toán

VPH: Giải trình về ý kiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục 

Theo như BCTC đã được kiểm toán thì công ty kiểm toán của CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam đã đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh về lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VPH bị âm gần 248 tỷ đồng, dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Tuy nhiên, theo giải trình của VPH thì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm chủ yếu là do nguồn tiền thu từ nhận bồi thường chyển nhượng một phần dự án Nhơn Đức của trường Đại Học Tài Nguyên Môi Trường về chậm, khoản thu từ chuyển nhượng khối 2 và khối 5 dự án La casa còn lại và khoản góp vốn đầu tư hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, công ty đã ký thành công 3 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng khối 3, 4, 6 và khối thương mại dịch vụ tại dự án La casa vào ngày 15/2/2017 và 21/02/2017 với tổng giá trị trên 912 tỷ đồng mà phần lớn nguồn thu của các hợp đồng này sẽ được thu vào trong năm 2017. Do vậy, VPH cho rằng việc công ty có lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm tại ngày 31/12/2016 sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty./.

Tài liệu đính kèm:
20170317_20170317 - VPH - GT vv Van de nhan manh y kien kiem toan 2016.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VPH 11.6 0.0 0.00% 9,360

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PVB 6.01 - - (6.8)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • KSA 2.06 3.55 - 36.7
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • IJC 93.62 101.47 - 12.1
 • PHR 74.69 140.56 - 10.2
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán