Tuấn Kiệt

If you don't live for something, you'll die for nothing

Warren Buffett làm thế nào để tạo ra thành quả vượt trội gấp 155 lần S&P 500?

Kể từ khi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nắm quyền kiểm soát tập đoàn Berkshire Hathaway cách đây 52 năm về trước, cổ phiếu của công ty này đã có thành quả gấp 155 lần so với chỉ số S&P 500, ngay cả khi tính tới lượng cổ tức do các cổ phiếu trong S&P tạo ra.

* Làm sao để đầu tư như Warren Buffett?

* Vì sao Warren Buffett vi phạm nguyên tắc đầu tư hàng đầu của mình?

Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway Warren Buffett

Sau đây, Business Insider đã ghi nhận một số thông tin chi tiết về thành quả của Berkshire Hathaway, bằng cách nào mà ông Buffett có thể đem lại thành quả cao đến thế, và nhà đầu tư nên kỳ vọng điều gì trong tương lai?

Thành quả của tập đoàn Berkshire Hathaway kể từ năm 1965

Lịch sử thành quả của tập đoàn Berkshire Hathaway có lẽ là ví dụ thực tế tốt nhất về sức mạnh của việc tích lũy lợi nhuận.

Kể từ năm 1965, chỉ số S&P 500 đã đem lại tỷ suất sinh lợi bình quân hàng năm ở mức 9.7%, bao gồm cả cổ tức. Trong cùng giai đoạn đó, cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tạo tỷ suất sinh lợi bình quân đến 20.8% mỗi năm, gấp đôi thành quả của S&P 500. Nói cách khác, nếu bạn đầu tư 10,000 USD vào quỹ chỉ số S&P 500 tại bất kỳ thời điểm nào trong 50 năm qua thì khoản đầu tư đó sẽ tăng lên 10,970 USD sau 1 năm (tính bình quân). Còn nếu đầu tư vào Berkshire Hathaway thì khoản đầu tư đó sẽ tăng lên 12,080 USD.

Trong vòng 52 năm, khoản đầu tư 10,000 USD vào quỹ chỉ số S&P 500 sẽ tăng lên 1.28 triệu USD. Khá ấn tượng, nhưng chẳng là gì khi bạn xem xét cùng khoản đầu tư 10,000 USD vào Berkshire Hathaway thì sẽ tăng lên hơn 197 triệu USD, gấp 155 lần.

Đây là sức mạnh của việc duy trì liên tục thành quả vượt trội trong nhiều năm liền và cũng là lý do chủ yếu giúp Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay.

Tại sao Warren Buffett làm tốt đến như thế?

Có lẽ, phần tuyệt vời nhất của câu chuyện là ông Buffett và cộng sự đã không sử dụng bất kỳ chiến lược đầu tư phức tạp nào để mang lại những thành quả trên. Động lực mang lại thành quả tuyệt vời đó có thể xuất phát từ một vài nguyên tắc cơ bản, đã hình thành nên chiến lược tăng trưởng của tập đoàn Berkshire Hathaway.

 • Liên tục cải thiện khả năng tạo thu nhập của các công ty con qua từng năm.
 • Berkshire Hathaway cực kỳ thành công về vấn đề này, bằng chứng là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) của công ty chỉ sụt giảm 2 lần trong 52 năm.
 • Củng cố thêm lợi nhuận thông qua các thương vụ bolt-on acquisitions (*).
 • Tạo ra lợi ích từ tốc độ tăng trưởng đầu tư của công ty.
 • Mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu trên thị trường thấp hơn đáng kể so với giá trị sổ sách.
 • Thỉnh thoảng thực hiện các thương vụ thâu tóm lớn.

Thành quả của Berkshire Hathaway trong 50 năm kế tiếp sẽ không được như 50 năm đầu hoạt động

Đây là những gì nhà đầu tư huyền thoại đã nhận định trong lá thư gửi đến cổ đông trong năm 2014. Cụ thể, ông Warren Buffett đã nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của Berkshire Hathaway.

Về cơ bản, Berkshire Hathaway đã tăng trưởng quá lớn và không thể nào duy trì được thành quả ấn tượng này trong một khoảng thời gian dài. Thật vậy, nếu giá cổ phiếu của Berkshire tăng trưởng ở mức 20.8% liên tục trong 50 năm kế tiếp, thì giá trị vốn hóa thị trường của công ty sẽ là 7,400 ngàn tỷ USD. Điều này là bất khả thi. Con số này gấp 30 lần tổng tài sản của tất cả mọi người trên thế giới.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng chiến lược mà ông đã áp dụng trong hơn 50 năm qua, ông Warren Buffett tin rằng trong dài hạn, Berkshire Hathaway vẫn có thể đánh bại thị trường ở mức chênh lệch khá lớn.

----------------------------------------------

(*) Bolt-on acquisitions là những thương vụ thâu tóm các công ty trong cùng lĩnh vực hoặc cùng thị trường hoạt động nhằm mở rộng thị phần hoặc mở rộng sản phẩm.

Từ khóa: Warren Buffett, Bolt-on acquisitions, Berkshire Hathaway

 Bài viết cùng chủ đề (35) : Huyền thoại đầu tư 

Warren Buffett làm thế nào để tạo ra thành quả vượt trội gấp 155 lần S&P 500?

Kể từ khi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nắm quyền kiểm soát tập đoàn Berkshire Hathaway cách đây 52 năm về trước, cổ phiếu của công ty này đã có thành quả gấp 155 lần so với chỉ số S&P 500, ngay cả khi tính tới lượng cổ tức do các cổ phiếu trong S&P tạo ra.

* Làm sao để đầu tư như Warren Buffett?

* Vì sao Warren Buffett vi phạm nguyên tắc đầu tư hàng đầu của mình?

Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway Warren Buffett

Sau đây, Business Insider đã ghi nhận một số thông tin chi tiết về thành quả của Berkshire Hathaway, bằng cách nào mà ông Buffett có thể đem lại thành quả cao đến thế, và nhà đầu tư nên kỳ vọng điều gì trong tương lai?

Thành quả của tập đoàn Berkshire Hathaway kể từ năm 1965

Lịch sử thành quả của tập đoàn Berkshire Hathaway có lẽ là ví dụ thực tế tốt nhất về sức mạnh của việc tích lũy lợi nhuận.

Kể từ năm 1965, chỉ số S&P 500 đã đem lại tỷ suất sinh lợi bình quân hàng năm ở mức 9.7%, bao gồm cả cổ tức. Trong cùng giai đoạn đó, cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tạo tỷ suất sinh lợi bình quân đến 20.8% mỗi năm, gấp đôi thành quả của S&P 500. Nói cách khác, nếu bạn đầu tư 10,000 USD vào quỹ chỉ số S&P 500 tại bất kỳ thời điểm nào trong 50 năm qua thì khoản đầu tư đó sẽ tăng lên 10,970 USD sau 1 năm (tính bình quân). Còn nếu đầu tư vào Berkshire Hathaway thì khoản đầu tư đó sẽ tăng lên 12,080 USD.

Trong vòng 52 năm, khoản đầu tư 10,000 USD vào quỹ chỉ số S&P 500 sẽ tăng lên 1.28 triệu USD. Khá ấn tượng, nhưng chẳng là gì khi bạn xem xét cùng khoản đầu tư 10,000 USD vào Berkshire Hathaway thì sẽ tăng lên hơn 197 triệu USD, gấp 155 lần.

Đây là sức mạnh của việc duy trì liên tục thành quả vượt trội trong nhiều năm liền và cũng là lý do chủ yếu giúp Warren Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay.

Tại sao Warren Buffett làm tốt đến như thế?

Có lẽ, phần tuyệt vời nhất của câu chuyện là ông Buffett và cộng sự đã không sử dụng bất kỳ chiến lược đầu tư phức tạp nào để mang lại những thành quả trên. Động lực mang lại thành quả tuyệt vời đó có thể xuất phát từ một vài nguyên tắc cơ bản, đã hình thành nên chiến lược tăng trưởng của tập đoàn Berkshire Hathaway.

 • Liên tục cải thiện khả năng tạo thu nhập của các công ty con qua từng năm.
 • Berkshire Hathaway cực kỳ thành công về vấn đề này, bằng chứng là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) của công ty chỉ sụt giảm 2 lần trong 52 năm.
 • Củng cố thêm lợi nhuận thông qua các thương vụ bolt-on acquisitions (*).
 • Tạo ra lợi ích từ tốc độ tăng trưởng đầu tư của công ty.
 • Mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu trên thị trường thấp hơn đáng kể so với giá trị sổ sách.
 • Thỉnh thoảng thực hiện các thương vụ thâu tóm lớn.

Thành quả của Berkshire Hathaway trong 50 năm kế tiếp sẽ không được như 50 năm đầu hoạt động

Đây là những gì nhà đầu tư huyền thoại đã nhận định trong lá thư gửi đến cổ đông trong năm 2014. Cụ thể, ông Warren Buffett đã nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của Berkshire Hathaway.

Về cơ bản, Berkshire Hathaway đã tăng trưởng quá lớn và không thể nào duy trì được thành quả ấn tượng này trong một khoảng thời gian dài. Thật vậy, nếu giá cổ phiếu của Berkshire tăng trưởng ở mức 20.8% liên tục trong 50 năm kế tiếp, thì giá trị vốn hóa thị trường của công ty sẽ là 7,400 ngàn tỷ USD. Điều này là bất khả thi. Con số này gấp 30 lần tổng tài sản của tất cả mọi người trên thế giới.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng chiến lược mà ông đã áp dụng trong hơn 50 năm qua, ông Warren Buffett tin rằng trong dài hạn, Berkshire Hathaway vẫn có thể đánh bại thị trường ở mức chênh lệch khá lớn.

----------------------------------------------

(*) Bolt-on acquisitions là những thương vụ thâu tóm các công ty trong cùng lĩnh vực hoặc cùng thị trường hoạt động nhằm mở rộng thị phần hoặc mở rộng sản phẩm.

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu29/06 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 2.0 +0.13 +6.99% 16,760,420
 • FLC 7.2 -0.11 -1.51% 14,175,740
 • HQC 3.2 -0.04 -1.23% 9,939,640
 • DLG 4.4 +0.14 +3.33% 5,966,180
 • BID 20.3 +0.35 +1.75% 5,414,500

VS - Index29/06 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán