Anh Đức

Life is not a bed of roses!

BIDV: Kế hoạch 2017 tăng vốn thêm gần 4,500 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – BIDV (HOSE: BID) sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4,500 tỷ đồng.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) 102.6 triệu cp, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là 239.31 triệu cp (tỷ lệ 7%) và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 102.6 triệu cp. Hiện vốn điều lệ của Ngân hàng ở mức 34,187 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2017 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phát hành trái phiếu chuyển đổi tùy theo tình hình thị trường.

Trong năm 2016, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước đó. Nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2016 đạt lần lượt 940,020 tỷ và 949,940 tỷ đồng, tăng 19% và 18% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1.95%.

Ngân hàng đặt kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng 16.5% và dưới 16%. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ lên 7,750 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức từ 7% trở lên và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VNĐ./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

BIDV: Kế hoạch 2017 tăng vốn thêm gần 4,500 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – BIDV (HOSE: BID) sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 4,500 tỷ đồng.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) 102.6 triệu cp, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là 239.31 triệu cp (tỷ lệ 7%) và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 102.6 triệu cp. Hiện vốn điều lệ của Ngân hàng ở mức 34,187 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BIDV sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2017 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, phát hành trái phiếu chuyển đổi tùy theo tình hình thị trường.

Trong năm 2016, BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước đó. Nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2016 đạt lần lượt 940,020 tỷ và 949,940 tỷ đồng, tăng 19% và 18% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1.95%.

Ngân hàng đặt kế hoạch năm 2017 với chỉ tiêu huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng 16.5% và dưới 16%. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ lên 7,750 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức từ 7% trở lên và không thấp hơn lãi suất tiết kiệm 12 tháng VNĐ./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BID 20.5 +1.1 +5.67% 4,854,620

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán