Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

CJC: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng quyết tâm mua 450,000 cp

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đăng ký mua 450,000 cp CJC dù trước đó đã mua bất thành số lượng cổ phiếu này.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữa

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/04/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Thắng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: CJC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như dự kiến

- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 19/04/2017./.

CJC: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng quyết tâm mua 450,000 cp

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng đăng ký mua 450,000 cp CJC dù trước đó đã mua bất thành số lượng cổ phiếu này.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữa

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/04/2017

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Thắng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

- Mã chứng khoán: CJC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 450,000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 570,000 CP (tỷ lệ 28.5%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như dự kiến

- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 19/04/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CJC 35.0 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu24/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.1 -0.14 -1.93% 12,575,590
 • OGC 2.5 -0.18 -6.67% 8,511,430
 • ITA 4.2 -0.15 -3.49% 5,804,610
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 5,552,680
 • HHS 4.4 -0.32 -6.75% 4,899,970

VS - Index24/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán