CNG: Lãi ròng quý 1 hơn 22 tỷ, tăng 8%

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đạt doanh thu thuần hơn 291 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu thuần tăng 40% nhưng giá vốn hàng bán lại tăng đến hơn 45% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 25%, đạt 56 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu hơn 2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1/2016. Công ty cũng đã giảm vay nợ dẫn đến chi phí lãi vay giảm gần 39% xuống 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng hơn 2 lần lên gần 10 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35%, đạt mức 20 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 chỉ tăng nhẹ gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/2017, phải thu khách hàng CNG ở mức gần 168 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm./.

Tài liệu đính kèm:

20170414_20170414 - CNG - Bao cao tai chinh Quy 1.2017

 

Từ khóa: CNG Việt Nam

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

CNG: Lãi ròng quý 1 hơn 22 tỷ, tăng 8%

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đạt doanh thu thuần hơn 291 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu thuần tăng 40% nhưng giá vốn hàng bán lại tăng đến hơn 45% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 25%, đạt 56 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu hơn 2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1/2016. Công ty cũng đã giảm vay nợ dẫn đến chi phí lãi vay giảm gần 39% xuống 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng hơn 2 lần lên gần 10 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35%, đạt mức 20 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 chỉ tăng nhẹ gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/2017, phải thu khách hàng CNG ở mức gần 168 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm./.

Tài liệu đính kèm:

20170414_20170414 - CNG - Bao cao tai chinh Quy 1.2017

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CNG 31.3 +0.1 +0.16% 5,700

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán