CNG: Lãi ròng quý 1 hơn 22 tỷ, tăng 8%

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đạt doanh thu thuần hơn 291 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu thuần tăng 40% nhưng giá vốn hàng bán lại tăng đến hơn 45% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 25%, đạt 56 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu hơn 2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1/2016. Công ty cũng đã giảm vay nợ dẫn đến chi phí lãi vay giảm gần 39% xuống 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng hơn 2 lần lên gần 10 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35%, đạt mức 20 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 chỉ tăng nhẹ gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/2017, phải thu khách hàng CNG ở mức gần 168 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm./.

Tài liệu đính kèm:

20170414_20170414 - CNG - Bao cao tai chinh Quy 1.2017

 

Từ khóa: CNG Việt Nam

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

CNG: Lãi ròng quý 1 hơn 22 tỷ, tăng 8%

Theo BCTC quý 1/2017, CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đạt doanh thu thuần hơn 291 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, tuy doanh thu thuần tăng 40% nhưng giá vốn hàng bán lại tăng đến hơn 45% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 25%, đạt 56 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu hơn 2 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 1/2016. Công ty cũng đã giảm vay nợ dẫn đến chi phí lãi vay giảm gần 39% xuống 1 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng hơn 2 lần lên gần 10 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35%, đạt mức 20 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 1/2017 chỉ tăng nhẹ gần 8%, đạt hơn 22 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối quý 1/2017, phải thu khách hàng CNG ở mức gần 168 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm./.

Tài liệu đính kèm:

20170414_20170414 - CNG - Bao cao tai chinh Quy 1.2017

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CNG 32.0 +0.2 +0.63% 11,340

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán