Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Đầu tư dự án sân golf Kim Bảng, giảm quy mô GS Củ Chi

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn về chủ trương đầu tư dự án sân golf Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và điều chỉnh giảm quy mô sân golf GS Củ Chi.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Kim Bảng 36 lỗ tỉnh Hà Nam, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này trên diện tích 198.24 ha.

Đồng thời Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam thực hiện thủ tục bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; chỉ đạo và giám sát nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh, đất đai, môi trường và cam kết của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý điều chỉnh giảm quy mô sân golf GS Củ Chi từ 36 lỗ (200 ha) còn 18 lỗ (90ha) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với phần diện tích 110 ha do giảm quy mô sân golf GS Củ Chi, UBND TPHCM quyết định việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời tiếp thu ý kiến của các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để xem xét, quyết định việc sử dụng phần diện tích này theo đúng quy định./.

Từ khóa: Sân golf, đầu tư, đất đai

Đầu tư dự án sân golf Kim Bảng, giảm quy mô GS Củ Chi

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn về chủ trương đầu tư dự án sân golf Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và điều chỉnh giảm quy mô sân golf GS Củ Chi.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Kim Bảng 36 lỗ tỉnh Hà Nam, Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này trên diện tích 198.24 ha.

Đồng thời Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam thực hiện thủ tục bổ sung vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hà Nam, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; chỉ đạo và giám sát nhà đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh, đất đai, môi trường và cam kết của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý điều chỉnh giảm quy mô sân golf GS Củ Chi từ 36 lỗ (200 ha) còn 18 lỗ (90ha) như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với phần diện tích 110 ha do giảm quy mô sân golf GS Củ Chi, UBND TPHCM quyết định việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời tiếp thu ý kiến của các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để xem xét, quyết định việc sử dụng phần diện tích này theo đúng quy định./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán