Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Đề xuất chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm: Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở Tài chính và cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất; tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá theo quy định; khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá thuộc trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản…

Dự thảo cũng đề xuất mức tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, mức thu được quy định như sau: Giá quyền sử dụng đất từ 200 triệu đồng trở xuống, mức thu tối đa là 100,000 đồng/hồ sơ; từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu là 200,000 đồng/hồ sơ; từ 500 triệu đồng trở lên, mức thu sẽ là 500,000 đồng/hồ sơ.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi nêu trên, mức thu dự kiến như sau:

STT

Diện tích đất

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0.5 ha trở xuống

1,000,000

2

Từ trên 0.5 ha đến 2 ha

3,000,000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4,000,000

4

Từ trên 5 ha

5,000,000

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá.

Ngoài ra dự thảo quy định nội dung chi của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Chi phí cho việc khảo sát giá đất; chi phí thuê tổ chức thẩm định giá để xác định giá khởi điểm; chi phí xác định, xác định lại giá đất; chi phí thẩm định giá đất...

Nội dung chi của tổ chức đấu giá tài sản gồm bao gồm: Lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, niêm yết, thông báo công khai, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức xem tài sản và giải đáp thắc mắc liên quan; tổ chức phiên đấu giá và hoàn thiện hồ sơ kết quả phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất…/.

Từ khóa: chế độ tài chính, đấu giá tài sản

Đề xuất chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bao gồm: Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở Tài chính và cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất; tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá theo quy định; khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá thuộc trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản…

Dự thảo cũng đề xuất mức tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, mức thu được quy định như sau: Giá quyền sử dụng đất từ 200 triệu đồng trở xuống, mức thu tối đa là 100,000 đồng/hồ sơ; từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu là 200,000 đồng/hồ sơ; từ 500 triệu đồng trở lên, mức thu sẽ là 500,000 đồng/hồ sơ.

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi nêu trên, mức thu dự kiến như sau:

STT

Diện tích đất

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0.5 ha trở xuống

1,000,000

2

Từ trên 0.5 ha đến 2 ha

3,000,000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4,000,000

4

Từ trên 5 ha

5,000,000

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá.

Ngoài ra dự thảo quy định nội dung chi của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Chi phí cho việc khảo sát giá đất; chi phí thuê tổ chức thẩm định giá để xác định giá khởi điểm; chi phí xác định, xác định lại giá đất; chi phí thẩm định giá đất...

Nội dung chi của tổ chức đấu giá tài sản gồm bao gồm: Lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, niêm yết, thông báo công khai, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức xem tài sản và giải đáp thắc mắc liên quan; tổ chức phiên đấu giá và hoàn thiện hồ sơ kết quả phiên bán đấu giá quyền sử dụng đất…/.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán