Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

ĐHĐCĐ bất thường PNC: Lại bất thành!

Sáng ngày 05/04/2017, ĐHĐCĐ bất thường 2017 CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) tiếp tục bất thành khi tỷ lệ tham dự chỉ có 35.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nguyên nhân vẫn là câu chuyện từ năm 2015 đến nay, mâu thuẫn trong HĐQT và nhóm cổ đông lớn tiếp tục vắng mặt.

* PNC: 05/04 ĐHĐCĐ bất thường bàn về hàng loạt nội dung mà ĐH thường niên không thông qua

Nội dung cụ thể trong Đại hội sáng nay chủ yếu về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

ĐHĐCĐ bất thường sáng ngày 05/04/2017 vẫn điệp khúc bất thành

Điểm lại các cuộc họp của PNC những năm gần đây, hầu hết đều bất thành hoặc diễn ra với sự căng thẳng và chịu cảnh phản đối từ nhóm cổ đông lớn trước nhiều vấn đề trọng yếu.

Cụ thể năm 2015, PNC đã tổ chức ba cuộc họp ĐHĐCĐ (1 bất thành, 2 không thông qua), tương tự năm 2016 với hai buổi họp ĐHĐCĐ thường niên cũng 1 bất thành, 1 không thông qua.

Kịch bản suốt 2 năm vẫn lặp lại trong năm 2017, PNC tiếp tục tổ chức ba cuộc họp nhưng đến nay đã có 2 buổi bất thành, 1 buổi được diễn ra với việc khẩu chiến giữa nhóm các cổ đông lớn và đoàn chủ tịch. Đáng nói hơn, hầu hết những nội dung trọng yếu, những tờ trình hoặc các vấn đề khúc mắc đến nay vẫn mãi không thông qua, và sau đó “được” bỏ lửng cho đến hết năm cũ.

Sau khi bất thành tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 05/04, cuộc họp này sẽ được tổ chức lần 2 dự kiến vào ngày 21/04/2017 sắp tới. Cổ đông PNC sẽ tiếp tục chứng kiến điệp khúc hai năm qua hay một diễn biến mới hơn?./.

Từ khóa: PNC, ĐHĐCĐ bất thường, bất thành

ĐHĐCĐ bất thường PNC: Lại bất thành!

Sáng ngày 05/04/2017, ĐHĐCĐ bất thường 2017 CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) tiếp tục bất thành khi tỷ lệ tham dự chỉ có 35.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nguyên nhân vẫn là câu chuyện từ năm 2015 đến nay, mâu thuẫn trong HĐQT và nhóm cổ đông lớn tiếp tục vắng mặt.

* PNC: 05/04 ĐHĐCĐ bất thường bàn về hàng loạt nội dung mà ĐH thường niên không thông qua

Nội dung cụ thể trong Đại hội sáng nay chủ yếu về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017, các tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

ĐHĐCĐ bất thường sáng ngày 05/04/2017 vẫn điệp khúc bất thành

Điểm lại các cuộc họp của PNC những năm gần đây, hầu hết đều bất thành hoặc diễn ra với sự căng thẳng và chịu cảnh phản đối từ nhóm cổ đông lớn trước nhiều vấn đề trọng yếu.

Cụ thể năm 2015, PNC đã tổ chức ba cuộc họp ĐHĐCĐ (1 bất thành, 2 không thông qua), tương tự năm 2016 với hai buổi họp ĐHĐCĐ thường niên cũng 1 bất thành, 1 không thông qua.

Kịch bản suốt 2 năm vẫn lặp lại trong năm 2017, PNC tiếp tục tổ chức ba cuộc họp nhưng đến nay đã có 2 buổi bất thành, 1 buổi được diễn ra với việc khẩu chiến giữa nhóm các cổ đông lớn và đoàn chủ tịch. Đáng nói hơn, hầu hết những nội dung trọng yếu, những tờ trình hoặc các vấn đề khúc mắc đến nay vẫn mãi không thông qua, và sau đó “được” bỏ lửng cho đến hết năm cũ.

Sau khi bất thành tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 ngày 05/04, cuộc họp này sẽ được tổ chức lần 2 dự kiến vào ngày 21/04/2017 sắp tới. Cổ đông PNC sẽ tiếp tục chứng kiến điệp khúc hai năm qua hay một diễn biến mới hơn?./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PNC 10.3 +0.7 +6.85% 50

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán