Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

ĐHĐCĐ CNG: Kế hoạch lãi thận trọng, cổ tức giảm phân nửa

ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/04 của CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 980.6 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 101 tỷ đồng và 80.8 tỷ đồng (giảm so với năm 2016). Cổ tức dự kiến 15%.

Kế hoạch này được tính trên cơ sở giá dầu thô thế giới ở mức 50 USD/thùng, tỷ giá 22,500 VNĐ/USD. Chỉ tiêu sản lượng năm 2017 ở mức 110 triệu SM3.

Trong khi đó, năm 2016, sản lượng khí tiêu thụ của CNG đạt mức 119.6 triệu SM3, vượt 9% kế hoạch. Tổng doanh thu 898 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 120.3 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch. Công ty chi cổ tức ở mức 30%, tương ứng 81 tỷ đồng.

Tại đại hội, có khá nhiều thắc mắc của cổ đông liên quan đến kế hoạch kinh doanh, theo đó ban lãnh đạo cho biết, diễn biến giá dầu thế giới và trong nước rất khó đoán, vì thế giá dầu tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty nên ban lãnh đạo đặt kế hoạch thận trọng. Tuy nhiên, trong năm 2017 CNG đã ký thêm hợp đồng mới với một số khách hàng với sản lượng tăng từ 17-25 triệu SM3/năm.

Ngoài ra, việc tăng đánh thuế bảo vệ môi trường vào giá bán xăng dầu sẽ phần nào ảnh hưởng đến giá bán CNG, vì CNG là sản phẩm cạnh tranh với xăng dầu. Đồng thời, cơ chế giá khí tăng cũng phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của CNG. Tuy nhiên, PV Gas sẽ có phương án tăng dần giá khí để phù hợp với thị trường.

Còn về kế hoạch đầu tư năm 2017, CNG sẽ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Nguyễn An Ninh với giá 43 tỷ đồng; xây dựng trụ sở văn phòng và chi nhánh 95 tỷ đồng; hai máy nén khí đầu tư năm 2016 thực hiện giải ngân năm 2017 là gần 25 tỷ đồng; đầu tư trạm nạp CNG cho xe bux tại Quảng Ninh 12.8 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170412_20170412 - CNG - CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ CNG: Kế hoạch lãi thận trọng, cổ tức giảm phân nửa

ĐHĐCĐ thường niên ngày 11/04 của CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 980.6 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 101 tỷ đồng và 80.8 tỷ đồng (giảm so với năm 2016). Cổ tức dự kiến 15%.

Kế hoạch này được tính trên cơ sở giá dầu thô thế giới ở mức 50 USD/thùng, tỷ giá 22,500 VNĐ/USD. Chỉ tiêu sản lượng năm 2017 ở mức 110 triệu SM3.

Trong khi đó, năm 2016, sản lượng khí tiêu thụ của CNG đạt mức 119.6 triệu SM3, vượt 9% kế hoạch. Tổng doanh thu 898 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 120.3 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch. Công ty chi cổ tức ở mức 30%, tương ứng 81 tỷ đồng.

Tại đại hội, có khá nhiều thắc mắc của cổ đông liên quan đến kế hoạch kinh doanh, theo đó ban lãnh đạo cho biết, diễn biến giá dầu thế giới và trong nước rất khó đoán, vì thế giá dầu tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty nên ban lãnh đạo đặt kế hoạch thận trọng. Tuy nhiên, trong năm 2017 CNG đã ký thêm hợp đồng mới với một số khách hàng với sản lượng tăng từ 17-25 triệu SM3/năm.

Ngoài ra, việc tăng đánh thuế bảo vệ môi trường vào giá bán xăng dầu sẽ phần nào ảnh hưởng đến giá bán CNG, vì CNG là sản phẩm cạnh tranh với xăng dầu. Đồng thời, cơ chế giá khí tăng cũng phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của CNG. Tuy nhiên, PV Gas sẽ có phương án tăng dần giá khí để phù hợp với thị trường.

Còn về kế hoạch đầu tư năm 2017, CNG sẽ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Nguyễn An Ninh với giá 43 tỷ đồng; xây dựng trụ sở văn phòng và chi nhánh 95 tỷ đồng; hai máy nén khí đầu tư năm 2016 thực hiện giải ngân năm 2017 là gần 25 tỷ đồng; đầu tư trạm nạp CNG cho xe bux tại Quảng Ninh 12.8 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20170412_20170412 - CNG - CBTT Bien ban va Nghi quyet DHDCD thuong nien 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • CNG 32.0 +0.2 +0.63% 11,340

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán