Tiểu Long

I'm not lazy, I'm just very relaxed

ĐHĐCĐ GAS: Cổ tức 2016 là 40%, nâng tỷ lệ nắm giữ PVG và PGS lên 51%

Sáng ngày 17/4/2014, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng CT Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) đã diễn ra với các nội dung quan trọng như tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2016 sẽ là 40% và cho năm 2017 là 30%. Ngoài ra, GAS dự kiến sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên 51% tại PV Gas South (PGS) và PV Gas North (PVG).

Cổ tức 2016 lên tới 40%

Báo cáo tại đại hội, HĐQT công ty cho biết trong năm 2016, công ty đã sản xuất và cung cấp 10,301 triệu m3 khí cho các hộ tiêu thụ với doanh thu vào khoảng 33,995 tỷ đồng (không bao gồm hợp đồng vận chuyển khí PM3 – Cà Mau).

Cụ thể, đối với hệ thống khí Cửu Long, GAS đã sản xuất và cung cấp 1,524 triệu m3 khí khô cho khách hàng, bằng 117% kế hoạch năm. Doanh thu bán khí đạt 6,358 tỷ đồng, chiếm 11% doanh thu của GAS. Đối với hệ thống Nam Côn Sơn, GAS đã xử lý, vận chuyển và phân phối 6,641 triệu m3 khí, doanh thu bán khí đạt 27,022 tỷ đồng, chiếm 46% doanh thu của GAS. Riêng hệ thống PM3 – Cà Mau đã vận chuyển và phân phối 1,992 triệu m3, tương ứng doanh thu đạt 1,645 tỷ đồng, chiếm 3% doanh thu GAS.

 Ngoài ra, GAS cũng đã sản xuất 310,672 tấn LPG và 70,358 tấn Condensate. Cụ thể, đối với sản phẩm LPG, GAS đã cung cấp ra thị trường 1,352,235 tấn LPG, đạt 13,026 tỷ đồng doanh thu, chiếm 22% tổng doanh thu. Đối với sản phẩm Condensate đã cung cấp 71,558 tấn cho PV Oil, doanh thu đạt trên 387 tỷ đồng, chiếm 0.6% tổng doanh thu. 

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm qua, GAS thu về 60,524 tỷ đồng doanh thu, vượt 14% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 7,172 tỷ đồng, vượt 38% so với kế hoạch. Được biết, GAS sẽ chia cổ tức với tỷ lệ lên tới 40% cho năm 2016 này. 

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của GAS diễn ra vào sáng ngày 17/4/2017

Chiến lược đầu tư vào thượng nguồn, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 51% tại PVG và PGS

Theo phân tích của HĐQT trong hệ thống các công ty trong lĩnh vực dầu khí bao gồm 3 khâu thượng hạ trung thì GAS là đơn vị duy nhất hoạt động trong mảng trung nguồn. Tuy nhiên, trong thời gian tới GAS sẽ đầu tư vào khởi công dự án 1 triệu tấn LNG ở Thị Vải và khai thác ở khu vực Sư Tử Trắng – đây là khu vực thượng nguồn để đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, HĐQT cho biết, Tổng công ty sẽ không đầu tư tràn lan mà sẽ chỉ tập trung vào những nhà cung cấp lớn.

Chia sẻ về các dự án mà GAS đang triển khai, HĐQT cho biết đối với dự án Cà Mau, GAS dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm nay. Đối với dự án nhà máy Đinh Cố được đưa vào hoạt động năm 2000, đang được nâng cấp, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Ngoài ra, dự án Nam Côn Sơn giai đoạn 2 dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 với tổng mức đầu tư 900 triệu USD. Ngoài ra còn một số dự án như Sao Vàng Đại Nguyệt đang hoàn thành giai đoạn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự kiến cuối năm 2019 sẽ đi vào vận hành. Dự án thu gom vận chuyển khí Cá Rồng Đỏ là dự án vũng nước sâu, xa bờ, đang hoàn tất giai đoạn đầu tư, và cuối năm 2019 sẽ hoàn thành và vận chuyển thông qua Nam Côn Sơn 1. Đối với dự án tách etan, là thành phần của chuỗi Nam Côn Sơn giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng cho biết GAS đang có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (HNX: PVG) và CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (HNX: PGS) từ 35% lên 51%. Cũng theo thông tin tại đại hội, trong năm 2016, doanh thu của PGS là 5,176 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 422 tỷ đồng, trong đó có 310 tỷ đồng đến từ lợi nhuận do thoái vốn tại CNG Việt Nam. Đối với PV Gas North thì tổng doanh thu trong năm qua đạt 2,525 tỷ đồng, lợi nhuận sản xuất kinh doanh chính của công ty vừa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nên lợi nhuận trong năm chỉ đạt ở mức 608 triệu đồng.

Trong đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lượng khí khô sản xuất và tiêu thụ là 9,274 triệu m3, LPG công ty mẹ là 1,050 ngàn tấn. Theo đó, GAS đề ra mục tiêu tổng doanh thu trong năm nay đạt 51,479 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 5,152 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 30%.

Được biết, chỉ trong quý đầu năm, GAS đã đạt 41% kế hoạch lãi ròng cả năm với con số lợi nhuận sau thuế là 2,100 tỷ đồng tương ứng doanh thu của quý 1/2017 của công ty ước đạt 16,000 tỷ đồng. HĐQT của công ty cho biết với tình hình hiện tại rất có khả năng kết quả kinh doanh 2017 của GAS sẽ vượt kế hoạch đã đề ra./. 

Từ khóa: GAS, kết quả kinh doanh, dầu mỏ, khí đốt

 Bài viết cùng chủ đề (240) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ GAS: Cổ tức 2016 là 40%, nâng tỷ lệ nắm giữ PVG và PGS lên 51%

Sáng ngày 17/4/2014, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng CT Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) đã diễn ra với các nội dung quan trọng như tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2016 sẽ là 40% và cho năm 2017 là 30%. Ngoài ra, GAS dự kiến sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên 51% tại PV Gas South (PGS) và PV Gas North (PVG).

Cổ tức 2016 lên tới 40%

Báo cáo tại đại hội, HĐQT công ty cho biết trong năm 2016, công ty đã sản xuất và cung cấp 10,301 triệu m3 khí cho các hộ tiêu thụ với doanh thu vào khoảng 33,995 tỷ đồng (không bao gồm hợp đồng vận chuyển khí PM3 – Cà Mau).

Cụ thể, đối với hệ thống khí Cửu Long, GAS đã sản xuất và cung cấp 1,524 triệu m3 khí khô cho khách hàng, bằng 117% kế hoạch năm. Doanh thu bán khí đạt 6,358 tỷ đồng, chiếm 11% doanh thu của GAS. Đối với hệ thống Nam Côn Sơn, GAS đã xử lý, vận chuyển và phân phối 6,641 triệu m3 khí, doanh thu bán khí đạt 27,022 tỷ đồng, chiếm 46% doanh thu của GAS. Riêng hệ thống PM3 – Cà Mau đã vận chuyển và phân phối 1,992 triệu m3, tương ứng doanh thu đạt 1,645 tỷ đồng, chiếm 3% doanh thu GAS.

 Ngoài ra, GAS cũng đã sản xuất 310,672 tấn LPG và 70,358 tấn Condensate. Cụ thể, đối với sản phẩm LPG, GAS đã cung cấp ra thị trường 1,352,235 tấn LPG, đạt 13,026 tỷ đồng doanh thu, chiếm 22% tổng doanh thu. Đối với sản phẩm Condensate đã cung cấp 71,558 tấn cho PV Oil, doanh thu đạt trên 387 tỷ đồng, chiếm 0.6% tổng doanh thu. 

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm qua, GAS thu về 60,524 tỷ đồng doanh thu, vượt 14% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 7,172 tỷ đồng, vượt 38% so với kế hoạch. Được biết, GAS sẽ chia cổ tức với tỷ lệ lên tới 40% cho năm 2016 này. 

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của GAS diễn ra vào sáng ngày 17/4/2017

Chiến lược đầu tư vào thượng nguồn, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 51% tại PVG và PGS

Theo phân tích của HĐQT trong hệ thống các công ty trong lĩnh vực dầu khí bao gồm 3 khâu thượng hạ trung thì GAS là đơn vị duy nhất hoạt động trong mảng trung nguồn. Tuy nhiên, trong thời gian tới GAS sẽ đầu tư vào khởi công dự án 1 triệu tấn LNG ở Thị Vải và khai thác ở khu vực Sư Tử Trắng – đây là khu vực thượng nguồn để đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, HĐQT cho biết, Tổng công ty sẽ không đầu tư tràn lan mà sẽ chỉ tập trung vào những nhà cung cấp lớn.

Chia sẻ về các dự án mà GAS đang triển khai, HĐQT cho biết đối với dự án Cà Mau, GAS dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm nay. Đối với dự án nhà máy Đinh Cố được đưa vào hoạt động năm 2000, đang được nâng cấp, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Ngoài ra, dự án Nam Côn Sơn giai đoạn 2 dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 với tổng mức đầu tư 900 triệu USD. Ngoài ra còn một số dự án như Sao Vàng Đại Nguyệt đang hoàn thành giai đoạn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự kiến cuối năm 2019 sẽ đi vào vận hành. Dự án thu gom vận chuyển khí Cá Rồng Đỏ là dự án vũng nước sâu, xa bờ, đang hoàn tất giai đoạn đầu tư, và cuối năm 2019 sẽ hoàn thành và vận chuyển thông qua Nam Côn Sơn 1. Đối với dự án tách etan, là thành phần của chuỗi Nam Côn Sơn giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng cho biết GAS đang có kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (HNX: PVG) và CTCP Kinh doanh Khí miền Nam (HNX: PGS) từ 35% lên 51%. Cũng theo thông tin tại đại hội, trong năm 2016, doanh thu của PGS là 5,176 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 422 tỷ đồng, trong đó có 310 tỷ đồng đến từ lợi nhuận do thoái vốn tại CNG Việt Nam. Đối với PV Gas North thì tổng doanh thu trong năm qua đạt 2,525 tỷ đồng, lợi nhuận sản xuất kinh doanh chính của công ty vừa hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên do phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nên lợi nhuận trong năm chỉ đạt ở mức 608 triệu đồng.

Trong đại hội, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lượng khí khô sản xuất và tiêu thụ là 9,274 triệu m3, LPG công ty mẹ là 1,050 ngàn tấn. Theo đó, GAS đề ra mục tiêu tổng doanh thu trong năm nay đạt 51,479 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 5,152 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 30%.

Được biết, chỉ trong quý đầu năm, GAS đã đạt 41% kế hoạch lãi ròng cả năm với con số lợi nhuận sau thuế là 2,100 tỷ đồng tương ứng doanh thu của quý 1/2017 của công ty ước đạt 16,000 tỷ đồng. HĐQT của công ty cho biết với tình hình hiện tại rất có khả năng kết quả kinh doanh 2017 của GAS sẽ vượt kế hoạch đã đề ra./. 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (4)

 • CNG 31.5 -0.4 -1.25% 16,630
 • GAS 57.3 0.0 0.00% 549,030
 • PGS 18.0 +0.3 +1.69% 155,521
 • PVG 7.0 -0.1 -1.41% 18,300

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán