Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

ĐHĐCĐ HCM: Giảm lệ thuộc cho vay ký quỹ để phát triển khách hàng cá nhân

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM), cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1,012 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 361 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 19% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, Công ty chủ trương năm 2017 sẽ tập trung phát triển khách hàng cá nhân, đồng thời giảm bớt sự lệ thuộc vào cho vay ký quỹ.

Cụ thể, năm 2017, HCM dự kiến nâng tỷ lệ tổng thị phần môi giới lên 12.3%, trong đó khách hàng cá nhân chiếm 7.9%, khách hàng doanh nghiệp chiếm 4.3% và tự doanh chiếm 0.2% toàn thị trường.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của HCM tổ chức chiều ngày 25/04/2017

Về giao dịch cho vay margin, HCM cho biết dư nợ margin sẽ gia tăng cùng với biến động của giá giao dịch toàn thị trường, và mức lãi suất margin được dự đoán ở mức 13.3%/năm, tương đương với mức lãi suất trung bình năm 2016. Dư nợ margin theo kế hoạch 2017 đạt 3,100 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, phòng khách hàng cá nhân đạt 2,899 tỷ đồng, chiếm đến 97% tổng dư nợ.

Riêng trong quý 1/2017, HCM cho biết thực tế giao dịch bình quân hàng ngày đạt 2,760 tỷ đồng, tăng 23% so với mức bình quân năm 2016 và cao hơn 4% so với con số kế hoạch cả năm. Theo đó, Công ty đạt mức doanh thu 219 tỷ đồng, thực hiện 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch.

Nới room ngoại lên 100%

Một nội dung quan trọng khác cũng được đề cập tại Đại hội năm nay là kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu cho khối ngoại từ 49% lên 100%.

Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ, mặc dù sau khi nâng room sẽ có nhiều hạn chế cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng ở khía cạnh ngược lại việc nới room cũng sẽ đem lại cơ hội tốt cho cổ phiếu HCM trên sàn HOSE, giúp tăng được tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cũng như thay đổi cơ cấu cổ đông theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Được biết trong năm 2016, thị phần môi giới của Công ty đạt 11.2%, tăng nhẹ so với năm 2015, mặc dù vẫn còn thấp hơn so với mức thị phần kế hoạch là 11.8%. Trong đó, mảng khách hàng cá nhân HSC đạt mức thị phần trung bình 9.6% giao dịch khách hàng trong nước, có tăng trưởng so với mức thị phần 8.9% trong năm 2015 nhưng vẫn chưa đạt con số chỉ tiêu là 10.8%.

Kết thúc năm 2016, HCM đạt doanh thu thuần 824 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 43% so với năm 2015./.

Từ khóa: cho vay ký quỹ, margin, thị phần môi giới

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ HCM: Giảm lệ thuộc cho vay ký quỹ để phát triển khách hàng cá nhân

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM), cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1,012 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 361 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 19% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, Công ty chủ trương năm 2017 sẽ tập trung phát triển khách hàng cá nhân, đồng thời giảm bớt sự lệ thuộc vào cho vay ký quỹ.

Cụ thể, năm 2017, HCM dự kiến nâng tỷ lệ tổng thị phần môi giới lên 12.3%, trong đó khách hàng cá nhân chiếm 7.9%, khách hàng doanh nghiệp chiếm 4.3% và tự doanh chiếm 0.2% toàn thị trường.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của HCM tổ chức chiều ngày 25/04/2017

Về giao dịch cho vay margin, HCM cho biết dư nợ margin sẽ gia tăng cùng với biến động của giá giao dịch toàn thị trường, và mức lãi suất margin được dự đoán ở mức 13.3%/năm, tương đương với mức lãi suất trung bình năm 2016. Dư nợ margin theo kế hoạch 2017 đạt 3,100 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, phòng khách hàng cá nhân đạt 2,899 tỷ đồng, chiếm đến 97% tổng dư nợ.

Riêng trong quý 1/2017, HCM cho biết thực tế giao dịch bình quân hàng ngày đạt 2,760 tỷ đồng, tăng 23% so với mức bình quân năm 2016 và cao hơn 4% so với con số kế hoạch cả năm. Theo đó, Công ty đạt mức doanh thu 219 tỷ đồng, thực hiện 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch.

Nới room ngoại lên 100%

Một nội dung quan trọng khác cũng được đề cập tại Đại hội năm nay là kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu cho khối ngoại từ 49% lên 100%.

Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ, mặc dù sau khi nâng room sẽ có nhiều hạn chế cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng ở khía cạnh ngược lại việc nới room cũng sẽ đem lại cơ hội tốt cho cổ phiếu HCM trên sàn HOSE, giúp tăng được tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cũng như thay đổi cơ cấu cổ đông theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Được biết trong năm 2016, thị phần môi giới của Công ty đạt 11.2%, tăng nhẹ so với năm 2015, mặc dù vẫn còn thấp hơn so với mức thị phần kế hoạch là 11.8%. Trong đó, mảng khách hàng cá nhân HSC đạt mức thị phần trung bình 9.6% giao dịch khách hàng trong nước, có tăng trưởng so với mức thị phần 8.9% trong năm 2015 nhưng vẫn chưa đạt con số chỉ tiêu là 10.8%.

Kết thúc năm 2016, HCM đạt doanh thu thuần 824 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 43% so với năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HCM 41.0 +0.4 +0.86% 494,120

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán