Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

ĐHĐCĐ Masan Resources: Lãi ròng 2017 tối đa 290 tỷ đồng, có thể sản xuất sản phẩm có chứa vàng

Sáng ngày 17/04, CTCP Tài Nguyên Masan - Masan Resources (UPCoM: MSR) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần tối đa 5,600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối đa 290 tỷ đồng, tăng trong khoảng 36-164% so năm 2016.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của MSR diễn ra vào sáng ngày 17/4/2017

Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2017 dao động từ 5,380-5,600 tỷ đồng, tăng trong khoảng 33-38% so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 150-290 tỷ đồng, tăng từ 36-164% so với năm 2016.

Theo Ban lãnh đạo, các đơn đặt hàng đối với các sản phẩm của Công ty từ các khách hàng lâu năm và các khách hàng mới đã vượt xa sản lượng của Công ty. Do đó, Công ty tự tin rằng sản lượng sản phẩm dự kiến tăng thêm trong năm 2017 sẽ được tiêu thụ hết.

Thị trường Vonfram đã tái cân bằng nhanh hơn dự báo trước đây và các khách hàng cần sản phẩm chế biến sâu đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung đáng tin cậy và có chất lượng bên ngoài Trung Quốc. Năm 2017 được dự báo sẽ dẫn đến giá cả hàng hóa tốt hơn nhưng vẫn còn những rủi ro bất lợi đáng lưu tâm, đó là lý do Công ty tiếp tục giữ lại lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2016 (2,552 tỷ đồng) và không chia cổ tức để dự trù vốn cho các sự kiện khó lường trước và đầu tư vào các chương trình sáng kiến nâng cao sản lượng, cụ thể là đối với Vonfram và Flourit.

Các khoản đầu tư lớn theo kế hoạch vào các tài sản cố định trong năm 2017 dự kiến sẽ vào khoảng 800-1,000 tỷ đồng, không bao gồm các giao dịch mua bán và sáp nhập tiềm năng.

Tại đại hội, một số cổ đông đã có thái độ bức xúc trước kế hoạch lợi nhuận của MSR. Theo cổ đông, mặc dù giá Vonfram tăng 10% nhưng biên lợi nhuận kế hoạch của công ty vẫn chỉ là 2.8%, bằng năm 2016.

Ban lãnh đạo chia sẻ, hiện tại công ty đang lạc quan một cách thận trọng với việc giá Vonfram đang tăng. Năm 2017, EBITDA dự kiến khoảng 600 tỷ đồng và đang có một số dự án được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả tốt hơn ở các năm tiếp theo.

Chia sẻ thêm về kế hoạch 2017 của MSR, Ban lãnh đạo Công ty cho biết, hiện tại doanh thu từ Vonfram chiếm khoảng 50%, sắp tới sẽ có quy trình thứ 5 để sản xuất các sản phẩm có chứa vàng.

Điểm qua về kết quả kinh doanh 2016 của MSR, mặc dù doanh thu thuần đạt khoảng 4,048 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2015 nhưng do giá vốn và chi phí tài chính tăng cao đã làm cho lãi ròng của Công ty chỉ đạt 1,153 tỷ đồng, tăng 37% so với 2016 và bằng 52% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 110 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2016, Công ty đạt kỷ lục về sản lượng đối với tất cả các mặt hàng. Quy về cơ sở tương đương đối với Vonfram, tổng sản lượng đã tăng 26% so với năm trước, trong đó, sản lượng Vonfram tăng 24%, đồng tăng 17% và Florit cấp axit tăng 34%.

Đang chờ kết quả thanh tra từ Bộ Tài nguyên môi trường

Theo lãnh đạo của Masan Resources, ngày 23/09/2016, Bộ Tài nguyên môi trường đã ra quyết định thanh tra pháp luật môi trường về khoáng sản môi trường, đất đai và tài nguyên nước. Việc thanh tra được tiến hành dựa trên đề nghị của TUBND tỉnh Thái Nguyên và người dân xóm 3, xóm 4 tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn thanh tra được thành lập gồm 31 thành viên của các Bộ: Bộ Môi trường, Bộ công thương, Công Nghệ, Bộ Công an, Sở TNMT của Thái Nguyên, các chuyên gia, cơ quan không thuộc Bộ TNMT.

Ngay sau khi công bố quyết định thanh tra, đoàn đã liên tục làm việc tại các khu vực của dự án và các cơ quan chính quyền của tỉnh, huyện. Đoàn cũng đã lấy trên 100 mẫu từ chất thải rắn, lỏng, khí tại các địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau để phân tích. Hiện nay, công ty vẫn đang chờ thông báo kết quả từ Bộ TNMT.

Về phía MSR, công ty cho biết, đã tuân thủ mọi quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình từ xây dựng đến khai thác, vận hành dự án, tuân thủ quy định của Việt Nam về bảo vệ môi trường và áp dụng quy chuẩn quốc tế như IFC.

Báo cáo bảo vệ môi trường đều được lập thực hiện đúng quy định và gửi đúng thời gian đến các cơ quan chức năng. MSR cũng đã có kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cộng đồng, cải thiện sin kế, các vấn đề an toàn cho dự án và cộng đồng./.

Từ khóa: Masan Resources, Lãi ròng 2017, doanh thu thuần

 Bài viết cùng chủ đề (240) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ Masan Resources: Lãi ròng 2017 tối đa 290 tỷ đồng, có thể sản xuất sản phẩm có chứa vàng

Sáng ngày 17/04, CTCP Tài Nguyên Masan - Masan Resources (UPCoM: MSR) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với doanh thu thuần tối đa 5,600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tối đa 290 tỷ đồng, tăng trong khoảng 36-164% so năm 2016.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của MSR diễn ra vào sáng ngày 17/4/2017

Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2017 dao động từ 5,380-5,600 tỷ đồng, tăng trong khoảng 33-38% so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 150-290 tỷ đồng, tăng từ 36-164% so với năm 2016.

Theo Ban lãnh đạo, các đơn đặt hàng đối với các sản phẩm của Công ty từ các khách hàng lâu năm và các khách hàng mới đã vượt xa sản lượng của Công ty. Do đó, Công ty tự tin rằng sản lượng sản phẩm dự kiến tăng thêm trong năm 2017 sẽ được tiêu thụ hết.

Thị trường Vonfram đã tái cân bằng nhanh hơn dự báo trước đây và các khách hàng cần sản phẩm chế biến sâu đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung đáng tin cậy và có chất lượng bên ngoài Trung Quốc. Năm 2017 được dự báo sẽ dẫn đến giá cả hàng hóa tốt hơn nhưng vẫn còn những rủi ro bất lợi đáng lưu tâm, đó là lý do Công ty tiếp tục giữ lại lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2016 (2,552 tỷ đồng) và không chia cổ tức để dự trù vốn cho các sự kiện khó lường trước và đầu tư vào các chương trình sáng kiến nâng cao sản lượng, cụ thể là đối với Vonfram và Flourit.

Các khoản đầu tư lớn theo kế hoạch vào các tài sản cố định trong năm 2017 dự kiến sẽ vào khoảng 800-1,000 tỷ đồng, không bao gồm các giao dịch mua bán và sáp nhập tiềm năng.

Tại đại hội, một số cổ đông đã có thái độ bức xúc trước kế hoạch lợi nhuận của MSR. Theo cổ đông, mặc dù giá Vonfram tăng 10% nhưng biên lợi nhuận kế hoạch của công ty vẫn chỉ là 2.8%, bằng năm 2016.

Ban lãnh đạo chia sẻ, hiện tại công ty đang lạc quan một cách thận trọng với việc giá Vonfram đang tăng. Năm 2017, EBITDA dự kiến khoảng 600 tỷ đồng và đang có một số dự án được kỳ vọng sẽ đem lại kết quả tốt hơn ở các năm tiếp theo.

Chia sẻ thêm về kế hoạch 2017 của MSR, Ban lãnh đạo Công ty cho biết, hiện tại doanh thu từ Vonfram chiếm khoảng 50%, sắp tới sẽ có quy trình thứ 5 để sản xuất các sản phẩm có chứa vàng.

Điểm qua về kết quả kinh doanh 2016 của MSR, mặc dù doanh thu thuần đạt khoảng 4,048 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2015 nhưng do giá vốn và chi phí tài chính tăng cao đã làm cho lãi ròng của Công ty chỉ đạt 1,153 tỷ đồng, tăng 37% so với 2016 và bằng 52% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 110 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2016, Công ty đạt kỷ lục về sản lượng đối với tất cả các mặt hàng. Quy về cơ sở tương đương đối với Vonfram, tổng sản lượng đã tăng 26% so với năm trước, trong đó, sản lượng Vonfram tăng 24%, đồng tăng 17% và Florit cấp axit tăng 34%.

Đang chờ kết quả thanh tra từ Bộ Tài nguyên môi trường

Theo lãnh đạo của Masan Resources, ngày 23/09/2016, Bộ Tài nguyên môi trường đã ra quyết định thanh tra pháp luật môi trường về khoáng sản môi trường, đất đai và tài nguyên nước. Việc thanh tra được tiến hành dựa trên đề nghị của TUBND tỉnh Thái Nguyên và người dân xóm 3, xóm 4 tại tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn thanh tra được thành lập gồm 31 thành viên của các Bộ: Bộ Môi trường, Bộ công thương, Công Nghệ, Bộ Công an, Sở TNMT của Thái Nguyên, các chuyên gia, cơ quan không thuộc Bộ TNMT.

Ngay sau khi công bố quyết định thanh tra, đoàn đã liên tục làm việc tại các khu vực của dự án và các cơ quan chính quyền của tỉnh, huyện. Đoàn cũng đã lấy trên 100 mẫu từ chất thải rắn, lỏng, khí tại các địa điểm khác nhau, thời gian khác nhau để phân tích. Hiện nay, công ty vẫn đang chờ thông báo kết quả từ Bộ TNMT.

Về phía MSR, công ty cho biết, đã tuân thủ mọi quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình từ xây dựng đến khai thác, vận hành dự án, tuân thủ quy định của Việt Nam về bảo vệ môi trường và áp dụng quy chuẩn quốc tế như IFC.

Báo cáo bảo vệ môi trường đều được lập thực hiện đúng quy định và gửi đúng thời gian đến các cơ quan chức năng. MSR cũng đã có kế hoạch bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cộng đồng, cải thiện sin kế, các vấn đề an toàn cho dự án và cộng đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán