Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

ĐHĐCĐ MBCapital: Kế hoạch 2017 lãi trước thuế gần 52 tỷ đồng

Chiều ngày 20/04, CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, thông qua chỉ tiêu hoạt động giai đoạn 2017-2022 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

ĐHĐCĐ MBCapital diễn ra chiều ngày 20/04

Kế hoạch lãi trước thuế 51.6 tỷ đồng năm 2017, cán mốc 95 tỷ đồng năm 2021

ĐHĐCĐ của MBCapital đã thông qua các chỉ tiêu hoạt động trong năm 2017 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 51.6 tỷ đồng, ROE ở mức 10.7%. Định hướng đến năm 2021, quỹ sẽ đạt lãi trước thuế 95 tỷ đồng, tăng 1.8 lần so với năm 2017, với ROE dao động từ 11-13%. Dự kiến chi trả cổ tức mỗi năm tỷ lệ 11%.

Điểm lại kết quả năm 2016, MBCapital đạt tổng doanh thu 89 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước và vượt 12% kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tự doanh chiếm 83% cơ cấu với 73.6 tỷ đồng, tiếp theo sau là doanh thu từ phí quản lý quỹ với 7.6 tỷ đồng, doanh thu phí quản lý danh mục đầu tư 5.9 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 47.5 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, vượt 8% chỉ tiêu. ROE ở mức 12.1%, quỹ duy trì mức cổ tức 10%. MBCapital tiếp tục duy trì vị trí nằm trong top 3 quỹ có lợi nhuận trước thuế và hiệu suất lao động cao nhất, sau SSIAM và VietinBank Capital.

Tính đến cuối năm 2016, MBCapital ghi nhận 454 tỷ đồng tổng tài sản, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 78% với 358 tỷ đồng và tài sản dài hạn gần 96 tỷ đồng. Vốn điều lệ ở mức gần 324 tỷ đồng.

Cuối cùng, đại hội đã thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với các cá nhân đều do Ngân hàng TMCP Quân đội đề cử. Trong đó, HĐQT gồm 3 thành viên gồm ông Phan Phương Anh, bà Nguyễn Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Như Trang. BKS gồm 3 thành là bà Nguyễn Minh Đức, bà Đỗ Thị Thanh Huyền và bà Phạm Thị Kim Ngân.

Thượng tướng Lê Hữu Đức- Chủ tịch HĐQT của Ngân Hàng TMCP Quân Đội và HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Từ khóa: MBCapital, lợi nhuận, kế hoạch 2017, ĐHĐCĐ, Lê Hữu Đức

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ MBCapital: Kế hoạch 2017 lãi trước thuế gần 52 tỷ đồng

Chiều ngày 20/04, CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, thông qua chỉ tiêu hoạt động giai đoạn 2017-2022 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

ĐHĐCĐ MBCapital diễn ra chiều ngày 20/04

Kế hoạch lãi trước thuế 51.6 tỷ đồng năm 2017, cán mốc 95 tỷ đồng năm 2021

ĐHĐCĐ của MBCapital đã thông qua các chỉ tiêu hoạt động trong năm 2017 với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 51.6 tỷ đồng, ROE ở mức 10.7%. Định hướng đến năm 2021, quỹ sẽ đạt lãi trước thuế 95 tỷ đồng, tăng 1.8 lần so với năm 2017, với ROE dao động từ 11-13%. Dự kiến chi trả cổ tức mỗi năm tỷ lệ 11%.

Điểm lại kết quả năm 2016, MBCapital đạt tổng doanh thu 89 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước và vượt 12% kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động tự doanh chiếm 83% cơ cấu với 73.6 tỷ đồng, tiếp theo sau là doanh thu từ phí quản lý quỹ với 7.6 tỷ đồng, doanh thu phí quản lý danh mục đầu tư 5.9 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 47.5 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, vượt 8% chỉ tiêu. ROE ở mức 12.1%, quỹ duy trì mức cổ tức 10%. MBCapital tiếp tục duy trì vị trí nằm trong top 3 quỹ có lợi nhuận trước thuế và hiệu suất lao động cao nhất, sau SSIAM và VietinBank Capital.

Tính đến cuối năm 2016, MBCapital ghi nhận 454 tỷ đồng tổng tài sản, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 78% với 358 tỷ đồng và tài sản dài hạn gần 96 tỷ đồng. Vốn điều lệ ở mức gần 324 tỷ đồng.

Cuối cùng, đại hội đã thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 với các cá nhân đều do Ngân hàng TMCP Quân đội đề cử. Trong đó, HĐQT gồm 3 thành viên gồm ông Phan Phương Anh, bà Nguyễn Thị Ngọc và bà Nguyễn Thị Như Trang. BKS gồm 3 thành là bà Nguyễn Minh Đức, bà Đỗ Thị Thanh Huyền và bà Phạm Thị Kim Ngân.

Thượng tướng Lê Hữu Đức- Chủ tịch HĐQT của Ngân Hàng TMCP Quân Đội và HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán