Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

ĐHĐCĐ NamABank: Kế hoạch tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Năm 2017, NamABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17%, huy động vốn tăng 20%, cho vay tăng 33% so với con số thực hiện năm 2016.

Sáng ngày 28/04, Ngân Hàng TMCP Nam Á (NamABank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 là gần 151 tỷ đồng, tăng vốn từ phát hành cổ phiếu mới là 1,828 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên của NamABank sáng 28/04

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, các cổ đông của Ngân hàng cũng đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 với tổng tài sản tăng 17%, huy động vốn tăng 20%, cho vay tăng 33% so với con số thực hiện năm 2016.

Mục tiêu ngắn hạn của NamABank là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản phẩm - dịch vụ theo định hướng Ngân hàng số (Digital Banking) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Năm 2017, NamABank dự kiến mở thêm 20 điểm giao dịch. Dưới sự chấp thuận của NHNN, năm qua NamABank đã mở mới 5 Chi nhánh và 4 Phòng giao dịch. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn di dời, chuẩn bị nhận diện mặt bằng kinh doanh cho 16 điểm giao dịch. Tính đến ngày 31/12/2016, NamABank có 1 Hội sở, 1 Công ty trực thuộc, 23 Chi nhánh và 44 Phòng giao dịch.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016 của Ngân hàng tăng hơn 20% so với đầu năm; huy động vốn thị trường 1 tăng 40%; dư nợ tín dụng tăng hơn 15%, trong đó, tín dụng cá nhân tăng đến 52%; số lượng thẻ tín dụng phát hành tăng gần 70%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

ĐHĐCĐ NamABank: Kế hoạch tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Năm 2017, NamABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17%, huy động vốn tăng 20%, cho vay tăng 33% so với con số thực hiện năm 2016.

Sáng ngày 28/04, Ngân Hàng TMCP Nam Á (NamABank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 là gần 151 tỷ đồng, tăng vốn từ phát hành cổ phiếu mới là 1,828 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên của NamABank sáng 28/04

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, các cổ đông của Ngân hàng cũng đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 với tổng tài sản tăng 17%, huy động vốn tăng 20%, cho vay tăng 33% so với con số thực hiện năm 2016.

Mục tiêu ngắn hạn của NamABank là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản phẩm - dịch vụ theo định hướng Ngân hàng số (Digital Banking) nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Năm 2017, NamABank dự kiến mở thêm 20 điểm giao dịch. Dưới sự chấp thuận của NHNN, năm qua NamABank đã mở mới 5 Chi nhánh và 4 Phòng giao dịch. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn di dời, chuẩn bị nhận diện mặt bằng kinh doanh cho 16 điểm giao dịch. Tính đến ngày 31/12/2016, NamABank có 1 Hội sở, 1 Công ty trực thuộc, 23 Chi nhánh và 44 Phòng giao dịch.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2016 của Ngân hàng tăng hơn 20% so với đầu năm; huy động vốn thị trường 1 tăng 40%; dư nợ tín dụng tăng hơn 15%, trong đó, tín dụng cá nhân tăng đến 52%; số lượng thẻ tín dụng phát hành tăng gần 70%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán