Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

ĐHĐCĐ PGC: Kế hoạch lãi trước thuế 150 tỷ đồng, cổ tức 12%

Sáng ngày 12/04, Tổng CTCP Gas Petrolimex (HOSE: PGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 150 tỷ đồng và mức cổ tức là 12%.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 PGC diễn ra sáng ngày 12/04

Theo đó, trong năm 2017, Công ty đạt mục tiêu sản lượng LPG xuất bán 151,480 tấn, tăng 6% so với thực hiện năm 2016. Doanh thu hợp nhất 2,502 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 150 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó mà Công ty dự định trình cổ đông.

Ông Vũ Hồng Khanh - Tổng Giám đốc PGC cho biết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã yêu cầu PGC nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2017 lên 150 tỷ đồng thay vì 145 tỷ đồng như trước. Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 12%, bằng thực hiện 2016.

Ông Khanh cho biết, theo nhận định, giá CP năm 2017 sẽ không tăng nhiều so với năm 2016. Đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu sử dụng gas trong nước, tạo lợi thế cạnh tranh về giá của LPG đối với các mặt hàng thay thế.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thuận lợi, PGC sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể đạt được kế hoạch trong năm. Cụ thể, từ tháng 05/2017 nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, tổ chức mạng lưới phân phối,... theo Nghị định số 19/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực. Theo PGC, các quy định mới này hoàn toàn không giúp cải thiện môi trường kinh doanh ngành hàng. Thực tế, các doanh nghiệp uy tín đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký lại và tổ chức mạng lưới phân phối theo Nghị định này. Cuối năm 2016, trên cơ sở ý kiến từ Hiệp hội Gas Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành, Bộ Công thương đã ra thông báo sẽ sửa đổi nhiều điểm trong quy định của Nghị định 19/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh, tổ chức mạng lưới phân phối. Tuy nhiên tới nay vẫn chưa có các sửa đổi chính thức được ban hành. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu 2017 của Công ty.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do sẽ có thể dẫn tới việc tăng giá, phí các dịch vụ công để bù đắp nguồn thu, tạo thêm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh gas như trường hợp của UBND Thành phố Hải Phòng ra Nghị quyết thu 20,000 đồng/tấn phí sử dụng hệ thống công trình cảng biển từ đầu năm 2017 đối với mặt hàng lỏng nhập khẩu như xăng dầu, LPG...

Về mục tiêu định hướng phát triển của PGC trong giai đoạn 2017-2022, ông Khanh cho biết trong 5 năm tới, Công ty sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 5-7%, lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng từ 3-5%/năm và cổ tức tối thiểu 12%/năm.

Công ty con Cơ khí Gas PMG lãi 2016 vượt kế hoạch tới 112%

Điểm qua về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, ông Trịnh Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT cho biết, mặc dù tổng doanh thu của PGC đạt 2,379 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm và giảm 8% thực hiện 2015 nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 140 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch năm và tăng 14% so với thực hiện 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 112. tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm, và tăng 18% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong năm nhờ giá đầu vào giảm mạnh đồng thời Công ty đã tiết giảm chi phí một cách chặt chẽ nhờ đó lợi nhuận trong năm 2016 đã vượt kế hoạch đề ra. Với kết quả đó, PGC quyết định chi trả cổ tức tỷ lệ 12%.

Ngoài hoạt động đầu tư 100% vốn vào 5 công ty TNHH Gas Petrolimex tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ, PGC đã đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG với vốn điều lệ 22.5 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty là 51%. Được biết, trong năm 2016 lợi nhuận sau thuế của Công ty con này khá khả quan khi đạt hơn 21 tỷ đồng. Về vấn đề này, đã có một số cổ đông thắc mắc vì sao lại có sự đột biến lợi nhuận này. Ông Vinh chia sẻ, ngoài cung cấp vỏ bình phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của Tổng công ty, năm 2016, PMG đã tích cực và chủ động tìm kiếm khách hàng bên ngoài (chiếm 75% tổng sản lượng xuất bán ra). Nhờ vậy, sản lượng thực hiện năm 2016 vượt 149% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, vượt 112% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tại Đại hội, cổ đông cũng đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm ông Trịnh Quang Vinh, ông Vũ Hồng Khánh, ông Nguyễn Quang Dũng, ông Trần Vũ Nam và ông Phan Phương Anh. Thành viên BKS bao gồm ông Kiều Văn Chiến, ông Doãn Duy Đạo và bà Lê Thị Hải./.

Từ khóa: lãi trước thuế, PGC, sản lượng

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ PGC: Kế hoạch lãi trước thuế 150 tỷ đồng, cổ tức 12%

Sáng ngày 12/04, Tổng CTCP Gas Petrolimex (HOSE: PGC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 150 tỷ đồng và mức cổ tức là 12%.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 PGC diễn ra sáng ngày 12/04

Theo đó, trong năm 2017, Công ty đạt mục tiêu sản lượng LPG xuất bán 151,480 tấn, tăng 6% so với thực hiện năm 2016. Doanh thu hợp nhất 2,502 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 150 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó mà Công ty dự định trình cổ đông.

Ông Vũ Hồng Khanh - Tổng Giám đốc PGC cho biết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã yêu cầu PGC nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2017 lên 150 tỷ đồng thay vì 145 tỷ đồng như trước. Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 12%, bằng thực hiện 2016.

Ông Khanh cho biết, theo nhận định, giá CP năm 2017 sẽ không tăng nhiều so với năm 2016. Đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu sử dụng gas trong nước, tạo lợi thế cạnh tranh về giá của LPG đối với các mặt hàng thay thế.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thuận lợi, PGC sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể đạt được kế hoạch trong năm. Cụ thể, từ tháng 05/2017 nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, tổ chức mạng lưới phân phối,... theo Nghị định số 19/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực. Theo PGC, các quy định mới này hoàn toàn không giúp cải thiện môi trường kinh doanh ngành hàng. Thực tế, các doanh nghiệp uy tín đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký lại và tổ chức mạng lưới phân phối theo Nghị định này. Cuối năm 2016, trên cơ sở ý kiến từ Hiệp hội Gas Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành, Bộ Công thương đã ra thông báo sẽ sửa đổi nhiều điểm trong quy định của Nghị định 19/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh, tổ chức mạng lưới phân phối. Tuy nhiên tới nay vẫn chưa có các sửa đổi chính thức được ban hành. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu 2017 của Công ty.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do sẽ có thể dẫn tới việc tăng giá, phí các dịch vụ công để bù đắp nguồn thu, tạo thêm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh gas như trường hợp của UBND Thành phố Hải Phòng ra Nghị quyết thu 20,000 đồng/tấn phí sử dụng hệ thống công trình cảng biển từ đầu năm 2017 đối với mặt hàng lỏng nhập khẩu như xăng dầu, LPG...

Về mục tiêu định hướng phát triển của PGC trong giai đoạn 2017-2022, ông Khanh cho biết trong 5 năm tới, Công ty sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 5-7%, lợi nhuận hợp nhất tăng trưởng từ 3-5%/năm và cổ tức tối thiểu 12%/năm.

Công ty con Cơ khí Gas PMG lãi 2016 vượt kế hoạch tới 112%

Điểm qua về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, ông Trịnh Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT cho biết, mặc dù tổng doanh thu của PGC đạt 2,379 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm và giảm 8% thực hiện 2015 nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 140 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch năm và tăng 14% so với thực hiện 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 112. tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm, và tăng 18% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong năm nhờ giá đầu vào giảm mạnh đồng thời Công ty đã tiết giảm chi phí một cách chặt chẽ nhờ đó lợi nhuận trong năm 2016 đã vượt kế hoạch đề ra. Với kết quả đó, PGC quyết định chi trả cổ tức tỷ lệ 12%.

Ngoài hoạt động đầu tư 100% vốn vào 5 công ty TNHH Gas Petrolimex tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn và Cần Thơ, PGC đã đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Cơ khí Gas PMG với vốn điều lệ 22.5 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty là 51%. Được biết, trong năm 2016 lợi nhuận sau thuế của Công ty con này khá khả quan khi đạt hơn 21 tỷ đồng. Về vấn đề này, đã có một số cổ đông thắc mắc vì sao lại có sự đột biến lợi nhuận này. Ông Vinh chia sẻ, ngoài cung cấp vỏ bình phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của Tổng công ty, năm 2016, PMG đã tích cực và chủ động tìm kiếm khách hàng bên ngoài (chiếm 75% tổng sản lượng xuất bán ra). Nhờ vậy, sản lượng thực hiện năm 2016 vượt 149% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, vượt 112% kế hoạch.

Bên cạnh đó, tại Đại hội, cổ đông cũng đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm ông Trịnh Quang Vinh, ông Vũ Hồng Khánh, ông Nguyễn Quang Dũng, ông Trần Vũ Nam và ông Phan Phương Anh. Thành viên BKS bao gồm ông Kiều Văn Chiến, ông Doãn Duy Đạo và bà Lê Thị Hải./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán