Tiểu Long

I'm not lazy, I'm just very relaxed

ĐHĐCĐ PVT: Trọng tâm tái cơ cấu hàng loạt công ty con

Trong ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào sáng ngày 5/4/2017, PVT cho biết sẽ điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn tại các công ty con mà công ty đang nắm giữ vốn. Bên cạnh đó, công ty đã công bố kế hoạch kinh doanh dài hạn với những con số lãi ròng cho 2 thập kỷ tới.

Một điểm được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm trong ĐHĐCĐ chính là việc tái cơ cấu các đơn vị thành viên  của PVT trong giai đoạn 2016 – 2020.

Cụ thể, PVT sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) từ 64.92% xuống còn tối thiểu 51% vốn trong giai đoạn 2016 -2018 khi có điều kiện thuận lợi. Đối với CTCP Vận tải Sản phẩm Khí quốc tế (GSP) - đơn vị đầu mối vận tải khí hóa lỏng (LPG) nội địa, công ty sẽ tiếp tục nắm quyền chi phối bằng vốn nhưng cũng sẽ giảm tỷ lệ từ 67.74% xuống còn tối thiểu 51% vốn trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, công ty sẽ đầu tư góp bổ sung vốn điều lệ vào CTCP Vận tải Nhật Việt và nắm 51% vốn tại đây. Đây là công ty tập trung vận tải, đầu tư các tàu LPG chạy chuyên tuyến quốc tế, tham gia thị trường trong nước khi có cơ hội.

Bên cạnh đó, việc thoái vốn xuống còn 51% sẽ tiếp tục được diễn ra ở các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu sản phẩm, như CTCP Vận tải xăng dầu Phương Nam - PVTRANSOIL (hiện PVT nắm 69.63% vốn) và CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt ( hiện PVT nắm 67.99% vốn. HĐQT PVT cho biết, Công ty Phương Đông Việt sẽ tìm kiếm cổ đông chiến lược hay niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2017 -2018 để tăng khả năng huy động vốn.

Đối với CTCP Vận tải dầu khí Hà Nội sẽ được tái cơ cấu theo hướng hoạt động cốt lõi của công ty là phát triển kinh doanh vận tải hàng rời.  Trong giai đoạn 2018-2019, PVT sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 36%.

Trong khi đó, PVT cho biết sẽ tăng sở hữu tại CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương lên 58.67% vốn trong trường hợp đàm phán được với PV Oil. Được biết, trong năm qua, PVT đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Đông Dương từ 38.67%  lên 48.67% vốn thông qua việc mua lại 10% vốn của TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (HNX: PVS). PVT đánh giá Công ty Đông Dương hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của PVT nên việc tăng tỷ lệ sở hữu của PVT tại đây sẽ đảm bảo PVT là cổ đông chi phối để công ty con hoạt động đúng theo mục tiêu, định hướng  mà công ty đề ra.

ĐHĐCĐ thường niên PVT diễn ra vào sáng ngày 5/4/2017

Đối với các công ty con hoạt động trong lĩnh vực hậu cần, dịch vụ hàng hải dầu khí, PVT cho biết sẽ thoái vốn xuống còn 36% tại CTCP Vận tải dầu khí Quảng Ngãi và CTCP Vận tải dầu khí Vũng tàu trong giai đoạn 2018 – 2019. Trong năm 2016, PVT đã giảm tỷ lệ góp vốn tại Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi tù 97.44% xuống còn 51% vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác bên ngoài đầu tư vào công ty. Còn đối với Vận tải Dầu khí Vũng Tàu, PVT sẽ thực hiện thoái vốn từ 99.85% xuống còn 51%  thông qua việc kêu gọi các đối tác chiến lược tham gia góp vốn vào công ty ngay trong năm 2017 này khi đơn vị bắt đầu triển khai dự án đầu tư phao neo.

Nhận xét về CTCP Dịch vụ Khai thác dầu khí, HĐQT PVT cho biết đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí rất ổn định và hiệu quả, đóng góp lợi nhuận cho PVT. Chính vì vậy, công ty sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn tại đây là 48.5% trong giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, đối với CTCP Dịch vụ vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT), PVT sẽ thoái toàn bộ vốn tại công ty này trong giai đoạn 2016 – 2017.

Đặt mục tiêu đạt lãi ròng 542 tỷ đồng trong năm 2020

Trong ĐHĐCĐ lần nay, ban lãnh đạo PVT đã trình lên các cổ đông một kế hoạch khá dài hạn với các con số cụ thể cho từng năm 2017, 2018, 2019 và 2020. Theo đó, lãi ròng mà PVT dự kiến sẽ thu về trong các năm này lần lượt là 328, 460, 498 và 542 tỷ đồng.

Chưa dừng lại tại đó, PVT đề ra kế hoạch tương lai đến năm 2035 với con số lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2031-2035 là 4,201 tỷ đồng, tương ứng doanh thu là 67,695 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn này là 7,662 tỷ đồng. Công ty cũng cho biết tỷ lệ chia cổ tức của công ty mẹ bình quân hàng năm là 9%/năm.

Nhắc lại kết quả kinh doanh năm 2016, PVT thu về 483 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, vượt 73% so với kế hoạch. Với kết quả này, công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Riêng năm 2017, công ty đề ra kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 5,013 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt 328 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư trong năm nay, công ty mẹ sẽ đầu tư 1 tàu chở dầu loại 13,000 DWT – chuyển tiếp từ năm 2016, 2 sà lan SB loại 2,000 DWT phục vụ cho vận chuyển than cho nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, 2 sà lan loại 10,000 DWT và chuẩn bị đầu tư dự án tàu chở hàng rời 50,000 – 80,000 DWT phục vụ trung chuyển, nhập khẩu than cho nhà máy Nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu. /.

Từ khóa: ĐHĐCĐ, đại hội thường niên, PVT, vận tải dầu khí

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ PVT: Trọng tâm tái cơ cấu hàng loạt công ty con

Trong ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào sáng ngày 5/4/2017, PVT cho biết sẽ điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn tại các công ty con mà công ty đang nắm giữ vốn. Bên cạnh đó, công ty đã công bố kế hoạch kinh doanh dài hạn với những con số lãi ròng cho 2 thập kỷ tới.

Một điểm được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm trong ĐHĐCĐ chính là việc tái cơ cấu các đơn vị thành viên  của PVT trong giai đoạn 2016 – 2020.

Cụ thể, PVT sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) từ 64.92% xuống còn tối thiểu 51% vốn trong giai đoạn 2016 -2018 khi có điều kiện thuận lợi. Đối với CTCP Vận tải Sản phẩm Khí quốc tế (GSP) - đơn vị đầu mối vận tải khí hóa lỏng (LPG) nội địa, công ty sẽ tiếp tục nắm quyền chi phối bằng vốn nhưng cũng sẽ giảm tỷ lệ từ 67.74% xuống còn tối thiểu 51% vốn trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, công ty sẽ đầu tư góp bổ sung vốn điều lệ vào CTCP Vận tải Nhật Việt và nắm 51% vốn tại đây. Đây là công ty tập trung vận tải, đầu tư các tàu LPG chạy chuyên tuyến quốc tế, tham gia thị trường trong nước khi có cơ hội.

Bên cạnh đó, việc thoái vốn xuống còn 51% sẽ tiếp tục được diễn ra ở các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu sản phẩm, như CTCP Vận tải xăng dầu Phương Nam - PVTRANSOIL (hiện PVT nắm 69.63% vốn) và CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt ( hiện PVT nắm 67.99% vốn. HĐQT PVT cho biết, Công ty Phương Đông Việt sẽ tìm kiếm cổ đông chiến lược hay niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2017 -2018 để tăng khả năng huy động vốn.

Đối với CTCP Vận tải dầu khí Hà Nội sẽ được tái cơ cấu theo hướng hoạt động cốt lõi của công ty là phát triển kinh doanh vận tải hàng rời.  Trong giai đoạn 2018-2019, PVT sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 36%.

Trong khi đó, PVT cho biết sẽ tăng sở hữu tại CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương lên 58.67% vốn trong trường hợp đàm phán được với PV Oil. Được biết, trong năm qua, PVT đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Đông Dương từ 38.67%  lên 48.67% vốn thông qua việc mua lại 10% vốn của TCT Cổ Phần DV Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (HNX: PVS). PVT đánh giá Công ty Đông Dương hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của PVT nên việc tăng tỷ lệ sở hữu của PVT tại đây sẽ đảm bảo PVT là cổ đông chi phối để công ty con hoạt động đúng theo mục tiêu, định hướng  mà công ty đề ra.

ĐHĐCĐ thường niên PVT diễn ra vào sáng ngày 5/4/2017

Đối với các công ty con hoạt động trong lĩnh vực hậu cần, dịch vụ hàng hải dầu khí, PVT cho biết sẽ thoái vốn xuống còn 36% tại CTCP Vận tải dầu khí Quảng Ngãi và CTCP Vận tải dầu khí Vũng tàu trong giai đoạn 2018 – 2019. Trong năm 2016, PVT đã giảm tỷ lệ góp vốn tại Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi tù 97.44% xuống còn 51% vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác bên ngoài đầu tư vào công ty. Còn đối với Vận tải Dầu khí Vũng Tàu, PVT sẽ thực hiện thoái vốn từ 99.85% xuống còn 51%  thông qua việc kêu gọi các đối tác chiến lược tham gia góp vốn vào công ty ngay trong năm 2017 này khi đơn vị bắt đầu triển khai dự án đầu tư phao neo.

Nhận xét về CTCP Dịch vụ Khai thác dầu khí, HĐQT PVT cho biết đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí rất ổn định và hiệu quả, đóng góp lợi nhuận cho PVT. Chính vì vậy, công ty sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn tại đây là 48.5% trong giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, đối với CTCP Dịch vụ vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT), PVT sẽ thoái toàn bộ vốn tại công ty này trong giai đoạn 2016 – 2017.

Đặt mục tiêu đạt lãi ròng 542 tỷ đồng trong năm 2020

Trong ĐHĐCĐ lần nay, ban lãnh đạo PVT đã trình lên các cổ đông một kế hoạch khá dài hạn với các con số cụ thể cho từng năm 2017, 2018, 2019 và 2020. Theo đó, lãi ròng mà PVT dự kiến sẽ thu về trong các năm này lần lượt là 328, 460, 498 và 542 tỷ đồng.

Chưa dừng lại tại đó, PVT đề ra kế hoạch tương lai đến năm 2035 với con số lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2031-2035 là 4,201 tỷ đồng, tương ứng doanh thu là 67,695 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn này là 7,662 tỷ đồng. Công ty cũng cho biết tỷ lệ chia cổ tức của công ty mẹ bình quân hàng năm là 9%/năm.

Nhắc lại kết quả kinh doanh năm 2016, PVT thu về 483 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, vượt 73% so với kế hoạch. Với kết quả này, công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Riêng năm 2017, công ty đề ra kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 5,013 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế đạt 328 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư trong năm nay, công ty mẹ sẽ đầu tư 1 tàu chở dầu loại 13,000 DWT – chuyển tiếp từ năm 2016, 2 sà lan SB loại 2,000 DWT phục vụ cho vận chuyển than cho nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, 2 sà lan loại 10,000 DWT và chuẩn bị đầu tư dự án tàu chở hàng rời 50,000 – 80,000 DWT phục vụ trung chuyển, nhập khẩu than cho nhà máy Nhiệt điện Long Phú – Sông Hậu. /.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (5)

 • GSP 13.1 0.0 0.00% 0
 • PCT 9.9 0.0 0.00% 0
 • PVS 16.7 0.0 0.00% 0
 • PVT 14.9 +0.2 +1.02% 0
 • TCT 51.4 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán