Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

[Bài cập nhật]

ĐHĐCĐ TPBank: Dự kiến lên sàn năm 2017, kế hoạch lãi trước thuế 780 tỷ đồng

Sáng ngày 21/04, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 và được cổ đông thông qua các chỉ tiêu hoạt động với lãi trước thuế dự kiến đạt 780 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và tổng tài sản sẽ đạt 130 ngàn tỷ đồng, tăng 23%.

Dự kiến lên sàn trong năm 2017, Vinare chưa có định thoái vốn tại TPBank

Liên quan đến vốn góp của Mobifone tại TPBank, đại diện Mobifone cho biết, Mobifone đi cùng với TPBank từ ngày đầu thành lập, đã có những hỗ trợ và đóng góp nhất định cho Ngân hàng. Tuy nhiên, Mobifone có chủ trương thoái vốn tại TPBank do việc đầu tư Ngân hàng là hoạt động đầu tư trái ngành. Do đó, Mobifone sẽ tiếp tục triển khai thoái vốn trong năm 2017.

Được biết trong năm 2016, Mobifone chào bán đấu giá hơn 14 triệu cp TPBank nhưng chỉ bán được hơn 8.7 triệu cp, tương ứng thu về gần 78 tỷ đồng.

Đối với phần vốn của Tổng CTCP Tái BH Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) tại TPBank, đại diện VINARE cho hay, hợp tác giữa VINARE và TPBank đang có chiều hướng phát triển tốt, vì thế VINARE chưa có ý định thoái vốn tại TPBank.

Về vấn đề cổ tức nhiều năm vẫn chưa thể chi trả cho cổ đông, ban lãnh đạo cho biết, tính đến 28/2/2017, toàn bộ khoản lỗ lũy kế của Ngân hàng mới được khắc phục, thặng dư âm do việc tăng vốn với giá dưới mệnh giá cũng đã được bù. Theo đó, kể từ tháng 3 năm nay, TPBank mới bắt đầu hoạt động có lãi. Trên cơ sở đó, Ngân hàng sẽ cân nhắc đến việc chia cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông nếu như hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, về kế hoạch lên niêm yết của Ngân hàng, ông Đỗ Minh Phú -  Chủ tịch HĐQT TPBank chia sẻ, đến cuối tháng 2, TPBank đã xóa được lỗ lũy kế và đáp ứng điều kiện cần để lên sàn. TPBank cũng dự kiến sẽ lên sàn trong năm 2017, tuy nhiên thời điểm cụ thể thì chưa xác định, một phần vì ban lãnh đạo muốn Ngân hàng ổn định hoạt động kinh doanh trước khi lên sàn.

Kế hoạch 2017 lãi trước thuế 780 tỷ đồng

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu hoạt động năm 2017 trong đó vốn điều lệ vẫn giữ ở mức 5,842 tỷ đồng, tổng tài sản sẽ tăng 23% lên 130 ngàn tỷ đồng. Tổng vốn huy động tiền gửi dự kiến đạt hơn 118 ngàn tỷ đồng (tăng trưởng 21%), với sự đóng góp của 71.6 ngàn tỷ đồng tiền gửi tài chính kinh tế, cá nhân và hơn 46.7 ngàn tỷ đồng tiền gửi vay của tài chính tiêu dùng, lần lượt tăng 30% và 13% so với năm 2016.

TPBank dự kiến đạt 780 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10.3% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu đặt mục tiêu dưới 2%.

Nhìn lại kết quả trong năm 2016, TPBank đạt 707 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với năm trước. Tổng vốn huy động đạt 58,522 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và vượt 20% kế hoạch. Tổng tài sản của TPBank tính đến cuối năm 2016 đạt 105,782 tỷ đồng, tăng 14% và vượt gần 16% chỉ tiêu đề ra.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của TPBank

Về việc sử dụng ngân sách năm 2016, TPBank đã chi gần 8.9 tỷ đồng cho thù lao, chi gần 1.9 tỷ đồng cho hoạt động tư vấn và chi 3.1 tỷ đồng cho hoạt động khác.

Năm 2017, TPBank dự trù ngân sách hơn 15.7 tỷ đồng, trong đó dự chi thù lao hơn 9.7 tỷ đồng, chi tư vấn 2.5 tỷ và chi hoạt động khác 3.5 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông thống nhất việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS đối với ông Kento Tokimori và bầu chính cá nhân này trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của TPBank, thay thế cho ông Ha Hong Sik đã miễn nhiệm. Đồng thời, cổ đông cũng đã thông qua bầu ông Tomohiro Yamaguchi làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018./.

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

[Bài cập nhật]

ĐHĐCĐ TPBank: Dự kiến lên sàn năm 2017, kế hoạch lãi trước thuế 780 tỷ đồng

Sáng ngày 21/04, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 và được cổ đông thông qua các chỉ tiêu hoạt động với lãi trước thuế dự kiến đạt 780 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và tổng tài sản sẽ đạt 130 ngàn tỷ đồng, tăng 23%.

Dự kiến lên sàn trong năm 2017, Vinare chưa có định thoái vốn tại TPBank

Liên quan đến vốn góp của Mobifone tại TPBank, đại diện Mobifone cho biết, Mobifone đi cùng với TPBank từ ngày đầu thành lập, đã có những hỗ trợ và đóng góp nhất định cho Ngân hàng. Tuy nhiên, Mobifone có chủ trương thoái vốn tại TPBank do việc đầu tư Ngân hàng là hoạt động đầu tư trái ngành. Do đó, Mobifone sẽ tiếp tục triển khai thoái vốn trong năm 2017.

Được biết trong năm 2016, Mobifone chào bán đấu giá hơn 14 triệu cp TPBank nhưng chỉ bán được hơn 8.7 triệu cp, tương ứng thu về gần 78 tỷ đồng.

Đối với phần vốn của Tổng CTCP Tái BH Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) tại TPBank, đại diện VINARE cho hay, hợp tác giữa VINARE và TPBank đang có chiều hướng phát triển tốt, vì thế VINARE chưa có ý định thoái vốn tại TPBank.

Về vấn đề cổ tức nhiều năm vẫn chưa thể chi trả cho cổ đông, ban lãnh đạo cho biết, tính đến 28/2/2017, toàn bộ khoản lỗ lũy kế của Ngân hàng mới được khắc phục, thặng dư âm do việc tăng vốn với giá dưới mệnh giá cũng đã được bù. Theo đó, kể từ tháng 3 năm nay, TPBank mới bắt đầu hoạt động có lãi. Trên cơ sở đó, Ngân hàng sẽ cân nhắc đến việc chia cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng cho cổ đông nếu như hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, về kế hoạch lên niêm yết của Ngân hàng, ông Đỗ Minh Phú -  Chủ tịch HĐQT TPBank chia sẻ, đến cuối tháng 2, TPBank đã xóa được lỗ lũy kế và đáp ứng điều kiện cần để lên sàn. TPBank cũng dự kiến sẽ lên sàn trong năm 2017, tuy nhiên thời điểm cụ thể thì chưa xác định, một phần vì ban lãnh đạo muốn Ngân hàng ổn định hoạt động kinh doanh trước khi lên sàn.

Kế hoạch 2017 lãi trước thuế 780 tỷ đồng

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu hoạt động năm 2017 trong đó vốn điều lệ vẫn giữ ở mức 5,842 tỷ đồng, tổng tài sản sẽ tăng 23% lên 130 ngàn tỷ đồng. Tổng vốn huy động tiền gửi dự kiến đạt hơn 118 ngàn tỷ đồng (tăng trưởng 21%), với sự đóng góp của 71.6 ngàn tỷ đồng tiền gửi tài chính kinh tế, cá nhân và hơn 46.7 ngàn tỷ đồng tiền gửi vay của tài chính tiêu dùng, lần lượt tăng 30% và 13% so với năm 2016.

TPBank dự kiến đạt 780 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10.3% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu đặt mục tiêu dưới 2%.

Nhìn lại kết quả trong năm 2016, TPBank đạt 707 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với năm trước. Tổng vốn huy động đạt 58,522 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và vượt 20% kế hoạch. Tổng tài sản của TPBank tính đến cuối năm 2016 đạt 105,782 tỷ đồng, tăng 14% và vượt gần 16% chỉ tiêu đề ra.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của TPBank

Về việc sử dụng ngân sách năm 2016, TPBank đã chi gần 8.9 tỷ đồng cho thù lao, chi gần 1.9 tỷ đồng cho hoạt động tư vấn và chi 3.1 tỷ đồng cho hoạt động khác.

Năm 2017, TPBank dự trù ngân sách hơn 15.7 tỷ đồng, trong đó dự chi thù lao hơn 9.7 tỷ đồng, chi tư vấn 2.5 tỷ và chi hoạt động khác 3.5 tỷ đồng.

Tại đại hội, cổ đông thống nhất việc miễn nhiệm vị trí thành viên BKS đối với ông Kento Tokimori và bầu chính cá nhân này trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của TPBank, thay thế cho ông Ha Hong Sik đã miễn nhiệm. Đồng thời, cổ đông cũng đã thông qua bầu ông Tomohiro Yamaguchi làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán