Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

ĐHĐCĐ Vinacafé Biên Hòa: Bao giờ mới chia cổ tức?

ĐHĐCĐ năm 2017 CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) diễn ra ngày 15/04 tiếp tục thông qua không chia cổ tức năm 2016, ghi nhận năm thứ 3 liên tục không trả cổ tức. Đáng chú ý, theo trình bày của ban lãnh đạo VCF thì năm 2017 nhiều khả năng sẽ không chia cổ tức.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của VCF sáng ngày 15/04.

Tại đại hội năm nay, tất cả các tờ trình của VCF đều được thông qua nhưng tỷ lệ tán thành chỉ dao động từ 73-77%, còn lại là không thông qua hoặc không có ý kiến.

Theo đó, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với thực hiện trong năm 2016.

Theo ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng Giám đốc VCF cho biết, việc kế hoạch lãi giảm chỉ là con số làm tròn, thực chất thì kế hoạch tương đương năm 2016 và Công ty lạc quan sẽ thực hiện được kế hoạch này dù rất nhiều khó khăn.

Khó khăn thứ nhất phải đề cập đến chính là việc giá nguyên liệu đầu vào đã tăng mạnh và đạt đỉnh trong 5 năm qua (giá café tăng từ 40,000 lên 50,000 đồng/kg), cùng với đó các nguyên liệu như đường, sữa… cũng tăng đáng kể sẽ ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất của VCF.

Thứ hai, việc sản phẩm Vinacafé Café De Nam tuy bước đầu nhận được kết quả trong năm 2016 (cung cấp cho 600 quán cà phê tại TPHCM) nhưng đây có thể xem là một “start up”, một giải pháp mới trong ngành cà phê rang xay nên cần thêm thời gian để người tiêu dùng tiếp nhận.

Cuối cùng, với định hướng tái cơ cấu hàng tồn kho tại hệ thống phân phối ở mọi thời điểm, chuyển đổi mô hình bán hàng từ “đẩy” sang “kéo”, VCF dự kiến doanh thu sẽ sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2017. “Đẩy” ở đây có thể được hiểu là chỉ dừng lại ở việc đưa cà phê đến các đại lý phân phối, cửa hàng, trong khi “kéo” là làm sao để người tiêu dùng tự tìm đến sản phẩm của VCF, thậm chí trong trường hợp đến một cửa hàng mua sản phẩm của Vinacafe mà hết thì người mua sang cửa hàng khác để mua chứ không mua sản phẩm khác.

Cũng trong năm 2017, Công ty cũng sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bán buôn máy pha cafe.

Chờ cổ tức đến bao giờ?

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty thu về 3,310 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2015, đồng thời vượt 16% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 381 tỷ đồng, tăng 29% và vượt 52% kế hoạch. Công ty sẽ không chi trả cổ tức năm 2016.

Việc không chỉ trả cổ tức 2016 cũng đồng nghĩa 3 năm nay (2014-2016), cổ đông VCF không hề nhận được đồng cổ tức nào.

Theo lý giải của ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT VCF, trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy mới phục vụ cho sản phẩm cà phê rang xay (dành cho sản phẩm Vinacafe Café De Nam) nên cần có nguồn vốn để đầu tư. Được biết trước đây VCF cũng đầu tư nhà máy café hòa tan ở Long Thành (sản phẩm dạng bột).

Thêm vào đó, thị trường mà VCF đang có sự cạnh tranh khốc liệt, nên Công ty cần tạo ra sự khác biệt, mà ở đây chính là sự lành mạnh về tài chính để tạo sân chơi cho các năm sau.

Cuối cùng, ông Vũ nhận xét: “Chưa chia cổ tức thì lợi nhuận còn đó, không chia bây giờ thì lúc nào đó cũng sẽ chia”.

Tuy nhiên, phần trả lời ông Vũ dường như chưa thỏa đáng các cổ đông nhỏ, bởi tại thời điểm cuối năm 2016, VCF có lượng tiền mặt và tương đương tiền hơn 1,600 tỷ đồng đang gửi ngân hàng, chiếm gần 51% tổng tài sản của Công ty ở cùng thời điểm đó. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2016 hơn 1,642 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn điều lệ thực góp của Công ty.

Một vấn đề nữa cũng liên quan đến cổ tức được thông qua là việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến mức tạm ứng, thời gian và phương thức chi trả cổ tức năm 2017.

Tuy nhiên, khi được hỏi dự kiến cổ tức bao nhiêu, Chủ tịch HĐQT VCF cho biết sẽ tùy tình hình kinh doanh năm 2017 để quyết định có thể chia hoặc không chia cổ tức./.

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ Vinacafé Biên Hòa: Bao giờ mới chia cổ tức?

ĐHĐCĐ năm 2017 CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) diễn ra ngày 15/04 tiếp tục thông qua không chia cổ tức năm 2016, ghi nhận năm thứ 3 liên tục không trả cổ tức. Đáng chú ý, theo trình bày của ban lãnh đạo VCF thì năm 2017 nhiều khả năng sẽ không chia cổ tức.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của VCF sáng ngày 15/04.

Tại đại hội năm nay, tất cả các tờ trình của VCF đều được thông qua nhưng tỷ lệ tán thành chỉ dao động từ 73-77%, còn lại là không thông qua hoặc không có ý kiến.

Theo đó, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 3,300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với thực hiện trong năm 2016.

Theo ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng Giám đốc VCF cho biết, việc kế hoạch lãi giảm chỉ là con số làm tròn, thực chất thì kế hoạch tương đương năm 2016 và Công ty lạc quan sẽ thực hiện được kế hoạch này dù rất nhiều khó khăn.

Khó khăn thứ nhất phải đề cập đến chính là việc giá nguyên liệu đầu vào đã tăng mạnh và đạt đỉnh trong 5 năm qua (giá café tăng từ 40,000 lên 50,000 đồng/kg), cùng với đó các nguyên liệu như đường, sữa… cũng tăng đáng kể sẽ ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất của VCF.

Thứ hai, việc sản phẩm Vinacafé Café De Nam tuy bước đầu nhận được kết quả trong năm 2016 (cung cấp cho 600 quán cà phê tại TPHCM) nhưng đây có thể xem là một “start up”, một giải pháp mới trong ngành cà phê rang xay nên cần thêm thời gian để người tiêu dùng tiếp nhận.

Cuối cùng, với định hướng tái cơ cấu hàng tồn kho tại hệ thống phân phối ở mọi thời điểm, chuyển đổi mô hình bán hàng từ “đẩy” sang “kéo”, VCF dự kiến doanh thu sẽ sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2017. “Đẩy” ở đây có thể được hiểu là chỉ dừng lại ở việc đưa cà phê đến các đại lý phân phối, cửa hàng, trong khi “kéo” là làm sao để người tiêu dùng tự tìm đến sản phẩm của VCF, thậm chí trong trường hợp đến một cửa hàng mua sản phẩm của Vinacafe mà hết thì người mua sang cửa hàng khác để mua chứ không mua sản phẩm khác.

Cũng trong năm 2017, Công ty cũng sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là bán buôn máy pha cafe.

Chờ cổ tức đến bao giờ?

Về kết quả kinh doanh năm 2016, Công ty thu về 3,310 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2015, đồng thời vượt 16% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 381 tỷ đồng, tăng 29% và vượt 52% kế hoạch. Công ty sẽ không chi trả cổ tức năm 2016.

Việc không chỉ trả cổ tức 2016 cũng đồng nghĩa 3 năm nay (2014-2016), cổ đông VCF không hề nhận được đồng cổ tức nào.

Theo lý giải của ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT VCF, trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy mới phục vụ cho sản phẩm cà phê rang xay (dành cho sản phẩm Vinacafe Café De Nam) nên cần có nguồn vốn để đầu tư. Được biết trước đây VCF cũng đầu tư nhà máy café hòa tan ở Long Thành (sản phẩm dạng bột).

Thêm vào đó, thị trường mà VCF đang có sự cạnh tranh khốc liệt, nên Công ty cần tạo ra sự khác biệt, mà ở đây chính là sự lành mạnh về tài chính để tạo sân chơi cho các năm sau.

Cuối cùng, ông Vũ nhận xét: “Chưa chia cổ tức thì lợi nhuận còn đó, không chia bây giờ thì lúc nào đó cũng sẽ chia”.

Tuy nhiên, phần trả lời ông Vũ dường như chưa thỏa đáng các cổ đông nhỏ, bởi tại thời điểm cuối năm 2016, VCF có lượng tiền mặt và tương đương tiền hơn 1,600 tỷ đồng đang gửi ngân hàng, chiếm gần 51% tổng tài sản của Công ty ở cùng thời điểm đó. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2016 hơn 1,642 tỷ đồng, gấp 6 lần vốn điều lệ thực góp của Công ty.

Một vấn đề nữa cũng liên quan đến cổ tức được thông qua là việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến mức tạm ứng, thời gian và phương thức chi trả cổ tức năm 2017.

Tuy nhiên, khi được hỏi dự kiến cổ tức bao nhiêu, Chủ tịch HĐQT VCF cho biết sẽ tùy tình hình kinh doanh năm 2017 để quyết định có thể chia hoặc không chia cổ tức./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VCF 180.0 0.0 0.00% 390

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán