Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

DHG: Kế hoạch lãi 800 tỷ, cổ phiếu thưởng 2:1, tăng room ngoại lên trên 49%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) đặt kế hoạch 2017 với doanh thu thuần 4,369 tỷ đồng, tăng 15.5% so thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế trước và sau trích lập quỹ khoa học công nghệ lần lượt là 820 tỷ đồng và 800 tỷ đồng, tăng tương ứng 8.4% và 5.7%. Cổ tức tiền mặt 30%.

Năm 2016, DHG thực hiện được 3,783 tỷ đồng doanh thu thuần và 757 tỷ đồng lãi trước thuế sau trích lập quỹ khoa học công nghệ. Cổ tức tiền mặt 35%, tương ứng 305 tỷ đồng.

DHG cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2018-2020. Theo đó, số cổ phiếu ESOP phát hành hàng năm dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất từng năm trong kế hoạch kinh doanh 5 năm (2016-2020) đã được ĐHĐCĐ 2015 thông qua, từ 500,000 - 600,000 cp/năm. Giá phát hành bằng giá trị sổ sách.

Điều kiện để phát hành là công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lãi trước thuế từng năm. Cụ thể, 2018 lãi 890 tỷ, 2019 là 1,009 tỷ và 2020 là 1,148 tỷ đồng.

Công ty cũng dự kiến phát hành 43,582,165 cp, tương ứng tỷ lệ 2:1, nguồn từ quỹ đầu tư phát triển. Dự kiến vốn điều lệ tăng lên 1,307 tỷ đồng sau phát hành.

Ngoài ra, ĐH cũng sẽ thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 đối với bà Đặng Phạm Minh  Loan và ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03 và bầu bổ sung ông Jun Kuroda thay thế. DHG cũng dự kiến nâng room ngoại lên trên 49%./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - DHG - CBTT bo tai lieu DHDCD 2016.pdf

Từ khóa: Room ngoại, cổ phiếu thưởng, kế hoạch

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DHG: Kế hoạch lãi 800 tỷ, cổ phiếu thưởng 2:1, tăng room ngoại lên trên 49%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) đặt kế hoạch 2017 với doanh thu thuần 4,369 tỷ đồng, tăng 15.5% so thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế trước và sau trích lập quỹ khoa học công nghệ lần lượt là 820 tỷ đồng và 800 tỷ đồng, tăng tương ứng 8.4% và 5.7%. Cổ tức tiền mặt 30%.

Năm 2016, DHG thực hiện được 3,783 tỷ đồng doanh thu thuần và 757 tỷ đồng lãi trước thuế sau trích lập quỹ khoa học công nghệ. Cổ tức tiền mặt 35%, tương ứng 305 tỷ đồng.

DHG cũng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP giai đoạn 2018-2020. Theo đó, số cổ phiếu ESOP phát hành hàng năm dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất từng năm trong kế hoạch kinh doanh 5 năm (2016-2020) đã được ĐHĐCĐ 2015 thông qua, từ 500,000 - 600,000 cp/năm. Giá phát hành bằng giá trị sổ sách.

Điều kiện để phát hành là công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lãi trước thuế từng năm. Cụ thể, 2018 lãi 890 tỷ, 2019 là 1,009 tỷ và 2020 là 1,148 tỷ đồng.

Công ty cũng dự kiến phát hành 43,582,165 cp, tương ứng tỷ lệ 2:1, nguồn từ quỹ đầu tư phát triển. Dự kiến vốn điều lệ tăng lên 1,307 tỷ đồng sau phát hành.

Ngoài ra, ĐH cũng sẽ thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 đối với bà Đặng Phạm Minh  Loan và ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03 và bầu bổ sung ông Jun Kuroda thay thế. DHG cũng dự kiến nâng room ngoại lên trên 49%./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - DHG - CBTT bo tai lieu DHDCD 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DHG 114.0 -4.0 -3.39% 338,190

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán