Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

DHM: Tài sản "bỗng chốc" nhân đôi, giá cổ phiếu liên tục leo dốc

Thời gian gần đây, cổ phiếu CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu  liên tục tăng giá. Khởi đầu của đợt sóng này diễn ra ngay sau khi DHM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Đại hội đã thông qua việc phát hành 12.5 triệu cp bằng mệnh giá (thị giá đang là 7,000 đồng/cp), tổng tài sản của Công ty cũng nhảy vọt gần gấp đôi.

Ghi nhận giá trị mảnh đất tại Quảng Ninh và khoản phải thu tăng mạnh, tổng tài sản nhảy vọt gần gấp đôi

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra ngày 04/04, DHM đã trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 -30 tỷ đồng. Về kế hoạch dài hạn, DHM dự kiến doanh thu năm 2018 sẽ đạt 1,300 tỷ đồng, năm 2019 đạt 1,500 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty dự kiến sẽ thực hiện dự án xây dựng nhà hàng ăn uống tại khu trung tâm dịch vụ ăn uống đường 2-9, TP Đà Nẵng với tổng diện tích sử dụng 1.5 ngàn m2, dự toán tổng mức đầu tư 22-25 tỷ đồng và sẽ đi vào hoạt động trong quý 4/2018. Bên cạnh đó, DHM cũng sẽ triển khai xây dựng văn phòng chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng và mua văn phòng chi nhánh Hà Nội.

Điểm lại kết quả năm 2016, DHM đạt doanh thu 902 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.7 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu đề ra.

Điểm đáng chú ý là tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của DHM đã tăng 74% so với hồi đầu năm, từ mức 347 tỷ đồng lên 603 tỷ đồng. Nguyên nhân theo Ban lãnh đạo là do Công ty đã hạch toán giá trị của mảnh đất tại Móng Cái, Quảng Ninh từ tài sản vô hình chuyển sang bất động sản đầu tư. Cụ thể, DHM đã ghi nhận thêm khoản bất động sản đầu tư trị giá 54 tỷ đồng vào báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, một điểm lưu ý khác là phần tăng lên của giá trị tổng tài sản chủ yếu lại tập trung vào tài sản ngắn hạn, cụ thể là khoản phải thu ngắn hạn. Tính đến 31/12/2016, khoản phải thu ngắn hạn của DHM tăng 4.7 lần so với hồi đầu năm, lên mức 280 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải thu ngắn hạn khách hàng hơn 256 tỷ đồng, chiếm 68% tài sản ngắn hạn và 43% tổng tài sản của Công ty. Khách hàng phải thu lớn nhất của DHM là CTCP Thương mại Thái Hưng với hơn 186 tỷ đồng. 

Phát hành 12.5 triệu cp giá 10,000 đồng/cp

Vừa qua, DHM cũng đã được ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành 12.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến cuối quý 3 và đầu quý 4/2017. Với số tiền 125 tỷ đồng dự kiến thu về, DHM sẽ chi gần 24 tỷ đồng đầu tư Nhà hàng Thuần Việt, chi 32 tỷ đồng đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng, đầu tư 9.7 tỷ đồng cải tạo và hoàn thiện văn phòng làm việc cho chi nhánh TPHCM và bổ sung 59.5 tỷ đồng vào vốn lưu động của Công ty. 

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, Ban lãnh đạo của DHM cho biết, chủ trương phát hành cổ phiếu là việc cần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc này đã dự định ngay từ khi mới niêm yết nhưng thời điểm hiện tại mới thích hợp để thực hiện. Về vấn đề mức giá phát hành cao hơn thị giá của Công ty trên thị trường, Ban lãnh đạo cho biết đã thuê công ty tư vấn phân tích định giá, hiện tại giá trị cổ phiếu của DHM ở mức khoảng 11,000 đồng/cp. Vì vậy, giá phát hành 10,000 đồng/cp là hợp lý đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu DHM đã liên tục tăng trong 7 phiên gần đây, từ mức 5,220 đồng/cp ngày 05/04/2017, lên 7,010 đồng/cp ngày 17/04/2017, tương đương mức tăng gần 35% chỉ sau một tuần.

Thị giá cổ phiếu DHM 7 phiên gần đây

Từ khóa: DHM, phát hành cổ phiếu, kế hoạch 2017, ĐHĐCĐ

 Bài viết cùng chủ đề (240) : Đại hội cổ đông 2017 

DHM: Tài sản "bỗng chốc" nhân đôi, giá cổ phiếu liên tục leo dốc

Thời gian gần đây, cổ phiếu CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu  liên tục tăng giá. Khởi đầu của đợt sóng này diễn ra ngay sau khi DHM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017. Đại hội đã thông qua việc phát hành 12.5 triệu cp bằng mệnh giá (thị giá đang là 7,000 đồng/cp), tổng tài sản của Công ty cũng nhảy vọt gần gấp đôi.

Ghi nhận giá trị mảnh đất tại Quảng Ninh và khoản phải thu tăng mạnh, tổng tài sản nhảy vọt gần gấp đôi

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra ngày 04/04, DHM đã trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 -30 tỷ đồng. Về kế hoạch dài hạn, DHM dự kiến doanh thu năm 2018 sẽ đạt 1,300 tỷ đồng, năm 2019 đạt 1,500 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty dự kiến sẽ thực hiện dự án xây dựng nhà hàng ăn uống tại khu trung tâm dịch vụ ăn uống đường 2-9, TP Đà Nẵng với tổng diện tích sử dụng 1.5 ngàn m2, dự toán tổng mức đầu tư 22-25 tỷ đồng và sẽ đi vào hoạt động trong quý 4/2018. Bên cạnh đó, DHM cũng sẽ triển khai xây dựng văn phòng chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng và mua văn phòng chi nhánh Hà Nội.

Điểm lại kết quả năm 2016, DHM đạt doanh thu 902 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.7 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu đề ra.

Điểm đáng chú ý là tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của DHM đã tăng 74% so với hồi đầu năm, từ mức 347 tỷ đồng lên 603 tỷ đồng. Nguyên nhân theo Ban lãnh đạo là do Công ty đã hạch toán giá trị của mảnh đất tại Móng Cái, Quảng Ninh từ tài sản vô hình chuyển sang bất động sản đầu tư. Cụ thể, DHM đã ghi nhận thêm khoản bất động sản đầu tư trị giá 54 tỷ đồng vào báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, một điểm lưu ý khác là phần tăng lên của giá trị tổng tài sản chủ yếu lại tập trung vào tài sản ngắn hạn, cụ thể là khoản phải thu ngắn hạn. Tính đến 31/12/2016, khoản phải thu ngắn hạn của DHM tăng 4.7 lần so với hồi đầu năm, lên mức 280 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải thu ngắn hạn khách hàng hơn 256 tỷ đồng, chiếm 68% tài sản ngắn hạn và 43% tổng tài sản của Công ty. Khách hàng phải thu lớn nhất của DHM là CTCP Thương mại Thái Hưng với hơn 186 tỷ đồng. 

Phát hành 12.5 triệu cp giá 10,000 đồng/cp

Vừa qua, DHM cũng đã được ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành 12.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến cuối quý 3 và đầu quý 4/2017. Với số tiền 125 tỷ đồng dự kiến thu về, DHM sẽ chi gần 24 tỷ đồng đầu tư Nhà hàng Thuần Việt, chi 32 tỷ đồng đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại Đà Nẵng, đầu tư 9.7 tỷ đồng cải tạo và hoàn thiện văn phòng làm việc cho chi nhánh TPHCM và bổ sung 59.5 tỷ đồng vào vốn lưu động của Công ty. 

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, Ban lãnh đạo của DHM cho biết, chủ trương phát hành cổ phiếu là việc cần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Việc này đã dự định ngay từ khi mới niêm yết nhưng thời điểm hiện tại mới thích hợp để thực hiện. Về vấn đề mức giá phát hành cao hơn thị giá của Công ty trên thị trường, Ban lãnh đạo cho biết đã thuê công ty tư vấn phân tích định giá, hiện tại giá trị cổ phiếu của DHM ở mức khoảng 11,000 đồng/cp. Vì vậy, giá phát hành 10,000 đồng/cp là hợp lý đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu DHM đã liên tục tăng trong 7 phiên gần đây, từ mức 5,220 đồng/cp ngày 05/04/2017, lên 7,010 đồng/cp ngày 17/04/2017, tương đương mức tăng gần 35% chỉ sau một tuần.

Thị giá cổ phiếu DHM 7 phiên gần đây

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • DHM 7.4 0.0 0.00% 2,200,220

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán