Tri Túc

Tri túc thường lạc

Địa ốc Hòa Bình: Kế hoạch lãi ròng 757 tỷ đồng năm 2017

HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 15,000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 757 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 32% so với thực hiện năm 2016.

Được biết, trong năm 2016 Công ty đạt được kết quả kinh doanh tương đối viên mãn, khi mà doanh thu đạt 10,767 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số 5,078 tỷ năm 2015, đồng thời vượt gần 50% kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 6.7 lần, đạt 572 tỷ đồng, vượt hơn 2.3 lần so với chỉ tiêu ban đầu.

Với những con số ấn tượng như vậy, HBC dự kiến sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 45%, tăng 3 lần so với mức 15% theo kế hoạch trước đó. Trong đó, 10% sẽ chi trả bằng tiền mặt và 35% chi trả thông qua phát hành cổ phiếu.

Được biết thêm, năm 2017 Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu và quyền mua 1.8 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, đồng thời phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành. Cùng với đó, Công ty cũng dự kiến đổi tên thành CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Từ khóa: Địa ốc Hòa Bình, kế hoạch 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Địa ốc Hòa Bình: Kế hoạch lãi ròng 757 tỷ đồng năm 2017

HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu đạt 15,000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 757 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 32% so với thực hiện năm 2016.

Được biết, trong năm 2016 Công ty đạt được kết quả kinh doanh tương đối viên mãn, khi mà doanh thu đạt 10,767 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số 5,078 tỷ năm 2015, đồng thời vượt gần 50% kế hoạch. Theo đó, lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 6.7 lần, đạt 572 tỷ đồng, vượt hơn 2.3 lần so với chỉ tiêu ban đầu.

Với những con số ấn tượng như vậy, HBC dự kiến sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 45%, tăng 3 lần so với mức 15% theo kế hoạch trước đó. Trong đó, 10% sẽ chi trả bằng tiền mặt và 35% chi trả thông qua phát hành cổ phiếu.

Được biết thêm, năm 2017 Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu và quyền mua 1.8 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, đồng thời phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược tối đa 35 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành. Cùng với đó, Công ty cũng dự kiến đổi tên thành CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HBC 58.3 +0.9 +1.57% 1,472,210

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán