Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 469/TTg-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mở rộng khu công nghiệp Đồng Văn I với quy mô diện tích 371 ha (tăng thêm 162 ha) và khu công nghiệp Đồng Văn II với quy mô diện tích 339 ha (tăng thêm 18 ha).

Đồng thời, mở rộng khu công nghiệp Châu Sơn thêm 42.5 ha và sáp nhập cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý (164.5 ha) thành khu công nghiệp Châu Sơn với quy mô diện tích 377 ha; điều chỉnh vị trí khu công nghiệp Liêm Phong và sáp nhập cụm công nghiệp Kiệm khê (150 ha) đổi thành Khu công nghiệp Thanh Liêm với quy mô diện tích 293 ha.

Điều chỉnh khu công nghiệp Đồng Văn III với quy mô diện tích từ 300 ha lên thành 523 ha và điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Liêm Cần- Thanh Bình và đổi thành khu công nghiệp Thái Hà với quy mô diện tích 200 ha.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Hà Nam cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật Đất đai; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp./.

Từ khóa: Điều chỉnh quy hoạch, khu công nghiệp, Hà Nam

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 469/TTg-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các công nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mở rộng khu công nghiệp Đồng Văn I với quy mô diện tích 371 ha (tăng thêm 162 ha) và khu công nghiệp Đồng Văn II với quy mô diện tích 339 ha (tăng thêm 18 ha).

Đồng thời, mở rộng khu công nghiệp Châu Sơn thêm 42.5 ha và sáp nhập cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý (164.5 ha) thành khu công nghiệp Châu Sơn với quy mô diện tích 377 ha; điều chỉnh vị trí khu công nghiệp Liêm Phong và sáp nhập cụm công nghiệp Kiệm khê (150 ha) đổi thành Khu công nghiệp Thanh Liêm với quy mô diện tích 293 ha.

Điều chỉnh khu công nghiệp Đồng Văn III với quy mô diện tích từ 300 ha lên thành 523 ha và điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Liêm Cần- Thanh Bình và đổi thành khu công nghiệp Thái Hà với quy mô diện tích 200 ha.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của tỉnh Hà Nam cho phù hợp theo quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật Đất đai; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán