DSV: Doanh thu 2017 dự kiến giảm hơn 18% do sức ép cạnh tranh

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP Đường sắt Vĩnh Phú đặt kế hoạch 2017 với doanh thu đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với 2016 vì sản phẩm được giao giảm 3% cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng gần 5%, đạt 1.9 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 7.5%. 

Về hoạt động kinh doanh, Công ty đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đã ký với Tổng công ty đường sắt Việt Nam, đặt mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu. Ngoài ra công ty cũng đầu tư hơn 3 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh sắp tới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, 2016 là năm đầu tiên DSV chuyển sang hình thức CTCP nên còn nhiều khó khăn trong việc sửa đổi bổ sung, xây dựng cơ chế chính sách cho phù hợp với mô hình mới. Công ty cũng gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành cũng như một số khó khăn khi thi công các công trình ở xa. Tuy nhiên, cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty đều tăng vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu hơn 138 tỷ, vượt 21% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thế đạt hơn 1.8 tỷ, vượt 6% kế hoạch. Cổ tức 7%./ 

Tài liệu đính kèm:

DSV_2017.3.31_51167b1_Tai_lieu_Dai_hoi_co_dong_thuong_nien_nam_2017.rar

Từ khóa: DSV, Đường sắt Vĩnh Phú

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

DSV: Doanh thu 2017 dự kiến giảm hơn 18% do sức ép cạnh tranh

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ, CTCP Đường sắt Vĩnh Phú đặt kế hoạch 2017 với doanh thu đạt hơn 113 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với 2016 vì sản phẩm được giao giảm 3% cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị cùng ngành. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng gần 5%, đạt 1.9 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 7.5%. 

Về hoạt động kinh doanh, Công ty đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng theo đúng hợp đồng đã ký với Tổng công ty đường sắt Việt Nam, đặt mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh để bảo tồn và phát triển vốn làm đầu. Ngoài ra công ty cũng đầu tư hơn 3 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh sắp tới.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, 2016 là năm đầu tiên DSV chuyển sang hình thức CTCP nên còn nhiều khó khăn trong việc sửa đổi bổ sung, xây dựng cơ chế chính sách cho phù hợp với mô hình mới. Công ty cũng gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành cũng như một số khó khăn khi thi công các công trình ở xa. Tuy nhiên, cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty đều tăng vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu hơn 138 tỷ, vượt 21% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thế đạt hơn 1.8 tỷ, vượt 6% kế hoạch. Cổ tức 7%./ 

Tài liệu đính kèm:

DSV_2017.3.31_51167b1_Tai_lieu_Dai_hoi_co_dong_thuong_nien_nam_2017.rar

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán