Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

FCM: Kế hoạch lãi ròng 2017 giảm tới 45%, còn 28 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, CTCP Khoáng sản Fecon (HOSE: FCM) sẽ bàn về kế hoạch doanh thu 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng và cổ tức tiếp tục duy trì mức 5%.

Các chỉ tiêu này giảm khá mạnh so với thực hiện năm 2016 với doanh thu 692.4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.9 tỷ đồng. Tương ứng giảm 19% về doanh thu và 45% về lợi nhuận./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - FCM - CBTT tai lieu DHDCD thuong nien 2017.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

FCM: Kế hoạch lãi ròng 2017 giảm tới 45%, còn 28 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, CTCP Khoáng sản Fecon (HOSE: FCM) sẽ bàn về kế hoạch doanh thu 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng và cổ tức tiếp tục duy trì mức 5%.

Các chỉ tiêu này giảm khá mạnh so với thực hiện năm 2016 với doanh thu 692.4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50.9 tỷ đồng. Tương ứng giảm 19% về doanh thu và 45% về lợi nhuận./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - FCM - CBTT tai lieu DHDCD thuong nien 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FCM 5.5 -0.1 -1.44% 188,420

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán