Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

FPT: 25/05 GDKHQ nhận cổ tức tỷ lệ 25%

HĐQT của CTCP FPT  đã quyết định 25/05 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, FPT sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương 100 đồng/cp. Thời gian thực hiện tại ngày 09/06/2017.

Đồng thời, FPT cũng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 20 cp sẽ được nhận 3 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2017./. 

Từ khóa: FPT, cổ tức

FPT: 25/05 GDKHQ nhận cổ tức tỷ lệ 25%

HĐQT của CTCP FPT  đã quyết định 25/05 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, FPT sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương 100 đồng/cp. Thời gian thực hiện tại ngày 09/06/2017.

Đồng thời, FPT cũng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 20 cp sẽ được nhận 3 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2017./. 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FPT 46.5 +0.2 +0.32% 730,260

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán