Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

FPT: 25/05 GDKHQ nhận cổ tức tỷ lệ 25%

HĐQT của CTCP FPT  đã quyết định 25/05 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, FPT sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương 100 đồng/cp. Thời gian thực hiện tại ngày 09/06/2017.

Đồng thời, FPT cũng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 20 cp sẽ được nhận 3 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2017./. 

Từ khóa: FPT, cổ tức

FPT: 25/05 GDKHQ nhận cổ tức tỷ lệ 25%

HĐQT của CTCP FPT  đã quyết định 25/05 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, FPT sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, tương đương 100 đồng/cp. Thời gian thực hiện tại ngày 09/06/2017.

Đồng thời, FPT cũng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 20 cp sẽ được nhận 3 cp mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6/2017./. 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FPT 46.5 -0.1 -0.11% 444,560

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CTP 6.47 6.47 - 8.9
 • PVE 5.98 5.98 - 5.7
 • HCT 0.39 0.39 - 23.1
 • LUT 0.15 0.15 - 16.1
 • PLC 48.29 48.29 - 10.7
 • BCC 11.51 11.51 - 6.1
 • ATS 0.34 0.34 - 25.8
 • BTT 7.89 7.89 - 12.6
 • ACL 2.17 2.17 - 6.8
 • CAN 1.53 1.53 - 55.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán