Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

G20: Tập đoàn G.Home đã bán 3.6 triệu quyền mua

CTCP Tập đoàn G.Home, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Dệt May G.Home (HNX: G20) đã bán 3,600,000 quyền mua.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn G.Home
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,600,000 CP (tỷ lệ 37.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hách
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 120,000 CP (tỷ lê 0.83%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3,600,000 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 3,600,000 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 3,600,000 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/04/2017./.

G20: Tập đoàn G.Home đã bán 3.6 triệu quyền mua

CTCP Tập đoàn G.Home, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Dệt May G.Home (HNX: G20) đã bán 3,600,000 quyền mua.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tập đoàn G.Home
- Mã chứng khoán: G20
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,600,000 CP (tỷ lệ 37.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hách
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 120,000 CP (tỷ lê 0.83%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3,600,000 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 3,600,000 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 3,600,000 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/04/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/04/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu26/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.6 +0.43 +6.01% 20,768,820
 • VHG 2.2 +0.08 +3.79% 13,231,230
 • DXG 17.8 +1.15 +6.93% 8,128,320
 • HQC 3.4 +0.05 +1.52% 8,079,370
 • OGC 2.5 +0.12 +5.04% 7,721,980

VS - Index26/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán