HAH: Mục tiêu lợi nhuận 150 tỷ, cổ tức 15-20%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An (HOSE: HAH) đặt kế hoạch doanh thu hơn 600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 150 tỷ, tăng hơn 12% so với 2016. Cổ tức dự kiến từ 15 – 20%.

Về hoạt động đầu tư, công ty sẽ đầu tư thêm 1- 2 tàu vận tải container, sức chứa từ 1000 TEU trở lên. Tổng vốn đầu tư dự kiến từ 10 – 12 triệu đô la huy động từ 50% vốn vay và 50% vốn tự có. Đồng thời, công ty cũng tiến hành đầu tư thêm vào  một số dự án khác như: Dự án khu du lịch hậu cần cảng sau tại Cát Hải, đầu tư thêm xe kéo phục vụ hoạt động Logistic và vận tải nội địa. Dự kiến tổng vốn đầu tư 2017 đạt khoảng 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành hơn 16 triệu cổ phần dùng để chi trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Tổng vốn dự kiến huy động được khoảng 169 tỷ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, HAH đạt lợi nhuận sau thuế hơn 133 tỷ. Doanh thu đạt hơn 487 tỷ. Cổ tức lên đến 70% bao gồm 20% bằng tiền mặt đã tạm ứng trong năm 2016 và 50% bằng cổ phiếu sẽ tiến hành chi trả trong năm 2017./.

Tài liệu đính kèm:
20170403_20170403 - HAH - BB DHDCD TN 2017.pdf
20170403_20170403 - HAH - NQ DHDCD TN 2017.pdf

 

Từ khóa: HAH

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

HAH: Mục tiêu lợi nhuận 150 tỷ, cổ tức 15-20%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An (HOSE: HAH) đặt kế hoạch doanh thu hơn 600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 150 tỷ, tăng hơn 12% so với 2016. Cổ tức dự kiến từ 15 – 20%.

Về hoạt động đầu tư, công ty sẽ đầu tư thêm 1- 2 tàu vận tải container, sức chứa từ 1000 TEU trở lên. Tổng vốn đầu tư dự kiến từ 10 – 12 triệu đô la huy động từ 50% vốn vay và 50% vốn tự có. Đồng thời, công ty cũng tiến hành đầu tư thêm vào  một số dự án khác như: Dự án khu du lịch hậu cần cảng sau tại Cát Hải, đầu tư thêm xe kéo phục vụ hoạt động Logistic và vận tải nội địa. Dự kiến tổng vốn đầu tư 2017 đạt khoảng 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành hơn 16 triệu cổ phần dùng để chi trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Tổng vốn dự kiến huy động được khoảng 169 tỷ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, HAH đạt lợi nhuận sau thuế hơn 133 tỷ. Doanh thu đạt hơn 487 tỷ. Cổ tức lên đến 70% bao gồm 20% bằng tiền mặt đã tạm ứng trong năm 2016 và 50% bằng cổ phiếu sẽ tiến hành chi trả trong năm 2017./.

Tài liệu đính kèm:
20170403_20170403 - HAH - BB DHDCD TN 2017.pdf
20170403_20170403 - HAH - NQ DHDCD TN 2017.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HAH 22.9 0.0 0.00% 21,890

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán