Tri Túc

Tri túc thường lạc

HCM: Dự kiến nới room ngoại lên 100%, kế hoạch lãi ròng 361 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM), Công ty dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch nới room ngoại lên 100%, từ mức hiện tại là 49%. Cùng với đó, Công ty kế hoạch lãi ròng tăng nhẹ 19%, đạt 361 tỷ đồng.

Cụ thể, kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu tăng 23% và tổng chi phí hoạt động tăng 28% so với năm 2017. Theo những giả thiết đã đưa ra ở phần trên về giá trị giao dịch, thị phần môi giới và hoạt động cho vay margin, doanh thu phí môi giới và lãi từ cho vay margin vẫn là 2 mảng đem lại doanh thu nhiều nhất cho HCM, chiếm lần lượt 45% và 41% tổng doanh thu năm 2017. Tiếp theo là đóng góp từ hoạt động tự doanh, phí tư vấn tài chính và lãi tiền gửi ngân hàng.

Cơ cấu doanh thu HSC năm 2017

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đặt ra mức 361 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2017 được dự đoán đạt mức 14.7%, cao hơn so với mức 13% của năm 2016.

Với kết quả kinh doanh dự phóng như trên, HCM dự kiến năm 2017 sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, HCM cho biết thu về hơn 304 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 43% so với cùng kỳ, vừa đạt kế hoạch đề ra đầu năm. Thông qua đó, tỷ lệ cổ tức năm 2016 Công ty dự kiến chi trả là 17%, tăng so với con số kế hoạch ban đầu là 12%. /.

Từ khóa: room ngoại, Chứng khoán TP.HCM, ĐHĐCĐ

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

HCM: Dự kiến nới room ngoại lên 100%, kế hoạch lãi ròng 361 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM), Công ty dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch nới room ngoại lên 100%, từ mức hiện tại là 49%. Cùng với đó, Công ty kế hoạch lãi ròng tăng nhẹ 19%, đạt 361 tỷ đồng.

Cụ thể, kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu tăng 23% và tổng chi phí hoạt động tăng 28% so với năm 2017. Theo những giả thiết đã đưa ra ở phần trên về giá trị giao dịch, thị phần môi giới và hoạt động cho vay margin, doanh thu phí môi giới và lãi từ cho vay margin vẫn là 2 mảng đem lại doanh thu nhiều nhất cho HCM, chiếm lần lượt 45% và 41% tổng doanh thu năm 2017. Tiếp theo là đóng góp từ hoạt động tự doanh, phí tư vấn tài chính và lãi tiền gửi ngân hàng.

Cơ cấu doanh thu HSC năm 2017

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đặt ra mức 361 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2017 được dự đoán đạt mức 14.7%, cao hơn so với mức 13% của năm 2016.

Với kết quả kinh doanh dự phóng như trên, HCM dự kiến năm 2017 sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, HCM cho biết thu về hơn 304 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 43% so với cùng kỳ, vừa đạt kế hoạch đề ra đầu năm. Thông qua đó, tỷ lệ cổ tức năm 2016 Công ty dự kiến chi trả là 17%, tăng so với con số kế hoạch ban đầu là 12%. /.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HCM 42.5 +0.9 +2.16% 435,650

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán