Xuân Thúy

"Life is beautifful, so always smile"

HHC: Bà Nguyễn Thị Duyên đã bán 3.38 triệu cp, xuất hiện thêm 2 cổ đông lớn

Bà Nguyễn Thị Duyên, cổ đông lớn CTCP Bánh kẹo Hải Hà đã bán 3,388,878 cp vì nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch bà Duyên giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,367,600 cp (50.94%) xuống còn 4,978,722 cp (30.31%).

Theo chiều ngược lại, bà Lê Bích Thục và bà Trần Thị Thu Trang đã gom gần như hoàn toàn số cổ phiếu trên khi lần lượt mua vào 1,631,682 cp và 1,757,196 cp, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 9.93% và 10.7%. Sau giao dịch hai cá nhân này trở thành cổ đông lớn của HHC.

Được biết cả ba giao dịch điều được thực hiện trong ngày 07/04/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Duyên

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,367,600 CP (tỷ lệ 50.94%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,388,878 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,978,722 CP (tỷ lệ 30.31%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Xử lý nhu cầu tài chính cá nhân.

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/04/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Bích Thục

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,631,682 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,631,682 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.93%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 07/04/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Trang

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,757,196 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,757,196 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.7%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 07/04/2017./.

Từ khóa: HHC

HHC: Bà Nguyễn Thị Duyên đã bán 3.38 triệu cp, xuất hiện thêm 2 cổ đông lớn

Bà Nguyễn Thị Duyên, cổ đông lớn CTCP Bánh kẹo Hải Hà đã bán 3,388,878 cp vì nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch bà Duyên giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,367,600 cp (50.94%) xuống còn 4,978,722 cp (30.31%).

Theo chiều ngược lại, bà Lê Bích Thục và bà Trần Thị Thu Trang đã gom gần như hoàn toàn số cổ phiếu trên khi lần lượt mua vào 1,631,682 cp và 1,757,196 cp, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 9.93% và 10.7%. Sau giao dịch hai cá nhân này trở thành cổ đông lớn của HHC.

Được biết cả ba giao dịch điều được thực hiện trong ngày 07/04/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Duyên

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,367,600 CP (tỷ lệ 50.94%)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,388,878 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,978,722 CP (tỷ lệ 30.31%)

- Lý do thay đổi sở hữu: Xử lý nhu cầu tài chính cá nhân.

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/04/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Bích Thục

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,631,682 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,631,682 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.93%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 07/04/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Trang

- Mã chứng khoán: HHC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,757,196 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,757,196 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.7%

- Ngày trở thành cổ đông lớn: 07/04/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HHC 56.5 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu25/07 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HAI 11.6 +0.75 +6.91% 11,793,600
 • OGC 2.4 -0.14 -5.56% 7,190,000
 • HQC 3.3 +0.03 +0.92% 5,866,560
 • HAR 11.0 +0.35 +3.29% 5,463,480
 • DLG 4.4 +0.16 +3.82% 5,094,990

VS - Index25/07 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán